Fokozott szolgálat a déli határon

2022.03.21

Tapasztalatok a fokozott határvédelmi szolgálatról

AZ OPSZ ELNÖKÉNEK LEVELE:

Magyarország Kormánya - határozatában - egyetértett azzal, hogy a Polgárőrség 2022. április 30-ig fokozottan, koordináltan és tervezhetően vegyen részt a déli országhatár védelmében, a Csongrád-Csanád - és a Bács-Kiskun megyei határszakaszon.

Az OPSZ Elnöki Intézkedésben kérte fel a megyei polgárőr szövetségeket, e nemes és hazafias feladatban való részvételre.

A tervszerű szolgálat 2022. március 05-én indult. Az eddigi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a polgárőreink többsége lelkesen, motiváltan vesz részt az illegális migráció elleni küzdelemben. Különösen nagyra értékelem a határmenti polgárőr egyesületek aktivitását - így különösen a röszkei, a mórahalmi, a domaszéki, a dunafalvai, a hercegszántói, a csátaljai - amelyek továbbra is meghatározó polgárőr létszámmal a leghatékonyabban vesznek részt a határvédelemben, amelyet a statisztikai adatok (ez idő alatt 2100 fő polgárőr látott el határvédelmi szolgálatot és 1240 fő határsértő elfogásában működtek közre) is fényesen bizonyítanak. A domaszéki, a mórahalmi, a röszkei polgárőrök összehangolt szolgálatukkal, 9 alkalommal nagy létszámú csoportok feltartóztatása során 284 határsértőt fogtak el és adtak át a Rendőrségnek. Említésre méltó a budapesti - pontosabban az újpesti polgárőrök éber szolgálata is, akik Hercegszántó külterületén 10 fő, valamint a veszprémi, faddi és a kelebiai polgárőrök Kelebia határterületén 45 fő tiltott határátlépőt értek tetten.

Figyelemre méltó és tanulságos az is, hogy az ország mélységében működő, és a határvédelemre felkért megyei szövetségek milyen eredményesen tudják megszervezni és biztosítani a megyéktől kért polgárőrlétszámot. A tapasztalatok vegyesek, látható, hogy 2-3 megye csak nagy nehézségek árán tudja biztosítani az elvárt polgárőrlétszámot. Szerencsére, a többi megyei és a budapesti szövetség többlet létszámot is tud biztosítani.

A megyei szövetségek előtt van (két) pozitív példa is. Ezek közül szeretném kiemelni Tolna megyét, ahol a megyei elnök Széles János személyes példamutatással, Horváth Zsolttal, Dunaföldvár polgármesterével az élen az elvárt létszám 130%-át teljesítette. Ugyancsak pozitív példa Pest megye, ahonnan terven felül, a megyei szövetség elnöke hét alkalommal 2-8 fős járőrt szervezett megerősítésre.

A mai rendkívül bonyolult, zavaros nemzetközi helyzetben, amikor délről az illegális migráció, keletről a háború fenyegeti hazánk biztonságát, óriási szükség van a Polgárőrség hősies, hazafias helytállására, kiemelten a határvédelemre, és az orosz-ukrán háború elől menekülő emberek megsegítésére.

Tisztelettel kérem, buzdítom polgárőr társaimat ebben a nehéz helyzetben, mutassuk meg Magyarországnak, a magyar embereknek, hogy a polgárőrökre minden esetben lehet számítani.

Az OPSZ elnöksége nevében köszönetemet és hálámat fejezem ki azoknak a polgárőröknek, akik a családjuktól távol és magukat nem kímélve védik Magyarország országhatárát, fellépnek az illegális migráció ellen, ezzel is hozzájárulnak Magyarország közbiztonságához.

Budapest, 2022. március 21.

Dr. Túrós András

Országos Polgárőr Szövetség elnök