Határvédelem volt a fő feladata a polgárőrségnek 2022 évben

2023.04.29

A Röszkei Polgárőr egyesület 2023 április 28 án tartotta éves beszámoló közgyűlését a művelődési házban. A rendezvényen régi hagyomány szerint a polgárőrök családtagjai is részt vettek.

Az egyesület közgyűlését megtisztelte jelenlétével Batiz István a Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnöke, Borbásné Márki Márta polgármester asszony, Dr Pulics János rendőr alezredes és Szöllösi Zoltán rendőr alezredes a Szegedi Határrendészet munkatársai, Szilacsi László Csaba rendőr százados a Röszkei Rendőrőrs parancsnoka valamint a rendőrség munkatársai és a meghívott vendégek.

A közgyűlés formaságait követően a levezető elnök felkérte Túró István elnököt beszámolójának megtartására a 2022 évről.

Túró István elnök köszöntötte a megjelenteket. Beszámolójában kiemelte, hogy az elmúlt év fő feladata volt a határvédelem a polgárőrség számára. Kiemelt feladat volt a határvédelmi szolgálat, amelyet a vendég polgárőrökkel közösen láttak el napi 12 órában november 30 ig. A feladatokat és az üzemanyag költséget az OPSZ biztosította ez idő alatt. Elmondta még, sikeresen pályáztak, és az elnyert összegből vásároltak hőkamerát és egy gépkocsit. Az eszközeiket igy tudták fejleszteni. Az év elején az OPSZ - töl is kaptak egy szolgálati gépjárművet, ami nagyban segítette a szolgálat ellátását. A rendőrség munkáját nem csak élő erővel segítettük, hanem technikai eszközökkel is.

Együtt működünk az önkormányzattal, a rendőrséggel és a településen működő civil szervezetekkel is. A településen kül és belterületen is fokozottan jelen voltak. Oda figyeltek a tanyákon lakó idős emberekre is, és ha kellet segítséget nyújtottak. Tizenöt tanuló töltötte az egyesületnél az 50 órás munkát és ebből kettő fő az egyesület tagja lett,- tette hozzá az elnök.

Áfra Károly gazdasági alelnök beszámolt a gazdálkodásról, és ismertette a 2023 évi pénzügyi tervet is. Elmondta még, hogy a múlt évben és az idén is támogatta az önkormányzat az egyesületet.

A közgyűlés a beszámolókat elfogadta.

Borbásné Márki Márta polgármester asszony köszönetét fejezte ki a polgárőrség település érdekében végzett munkájáért. Kiemelte, az egyesület a legrégebbi szervezet a településen, és anyagi támogatást is biztosítottak részükre. Hiszen tudja az önkormányzat is, hogy jó helyre került támogatás, és milyen sok feladatot hajtanak végre a polgárőrök. Szerencsés volt, hogy tevékenységüket az OPSZ is támogatta anyagilag, hiszen az üzemanyag is sokba került. Mindenkinek köszöni a munkáját és reméli a migrációs nyomás is enyhülni fog ebben az évben.

Dr. Pulics János alezredes hozzászólásában kiemelte, hogy nagyon jó az együttműködés az egyesülettel, hiszen a kérésüknek megfelelően sokat segítenek a határszolgálatban. Hőkamerát amikor szükség van rá minden esetben biztosítják. Ezek az eszközök nagyon jó minőségűek és hatékonyak a felderítésben is. Az ország más megyéiből is sok polgárőr segítette a munkájukat 2022 évben. Megköszönte a polgárőrök munkáját és segítségét, hiszen 2022 évben ötszörösére nőt a közös munka. Az egyesülettel több mint 12000 óra közös szolgálat volt, és ehhez is gratulált. 

Végül ajándékot adott át Túró István elnöknek

Szilacsi László Csaba őrsparancsnok elmondta, hogy nem régen került ebben a beosztásban és itt is bemutatkozott. A polgárőrök munkáját nagyra értékeli a kollegái tájékoztatták, hogy a polgárőrsére mindig számíthatnak. A polgármester asszonynak megköszönte a rendőrőrs színvonalas felújítását. Megköszönte az egyesület jó munkáját is.

Batiz István megyei elnök az ő és Túrós András OPSZ elnök üdvözletét tolmácsolta az egyesületnek, megköszönve a színvonalas munkájukat. A 2022-es év mérföldkő volt a polgárőrök életében, mivel a migráció elleni védelem állami feladat volt és financirozták a költséget. Azt is elmondta, hogy sajnos a cégautó adót nem fogja a kormány eltörölni. Köszönetét fejezte ki a színvonalas polgárőr tevékenységért, amelyet a polgárőrök végeztek a lakosság biztonságérzetének megőrzéséért.

Végén elismerések átadására került sor, melyet polgármester asszony és az egyesület elnöke adott átt.

Fotó és szöveg: Magyari Béla