Húszéves a Csanyteleki polgárőr és tűzoltó egyesület

2022.05.09

Ünnepi és tisztújító közgyűlést tartottak a faluházban a csanyteleki pogárőrök május 8-án. Az egyesület idén ünnepelte megalakulásának 20 éves évfordulóját. Több mint háromezer órát teljesítettek szolgálatban tavaly a polgárőrök. A település biztonságának megőrzése mellett a munkájuk nagy részét a napi szolgálat a rendezvények biztosítása tette ki. - hangzott el az egyesület május 8-i közgyűlésén.

A közgyűlést megtisztelte jelenlétével Erhard Gyula polgármester, Magony István r.alezredes a Csongrádi Redőrkapitányság munkatársa, Kajtár István alezredes a Csongrádi Tűzóltóság parancsnoka, Magyari Béla a Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek tiszteletbeli elnöke.

Bernát János elnök köszöntötte a vendégeket és a megjelent polgárőröket és hozzátartozóiikat, valamint a környékbeli polgárőr egyesületek képviselőit.

Az elnök beszámolója elején megemlékezett az egyesület húszéve történt megalapitásáról, amelynek alapító elnöke Nagy Sándor volt, aki jelenleg is tagja az egyesületnek. Kiemelte, hogy 2021 évvégén a polgármester úr kérésére az önkétes tűzoltó egyesülettel új egyesületi elnevezéssel megalapították a Csanyteleki Polgárőr és Tűzoltó Egyesületet. A bevezető után az egyesület elvégzett feladatairól számolt be. Elmondta még, hogy tevékenységüket a jogszabályoknak, az országos és megyei irányelveknek megfelelően, és együttműködő partnereikkel meghatározottak szerint végezték. Jó kapcsolatot ápolnak a településen működő civil szervezetekkel, az önkormányzattal és a lakossággal, továbbá a Csongrádi Rendőrkapitánysággal és a Tűzoltósággal is példa értékű a kapcsolatuk. Az elnök elmondta még, hogy szolgálatot az év során mintegy 3000 órában láttak el.

A közgyűlés elfogadta az elnök, a felügyelő bizottság elnök és a pénzügyi beszámolót, és a 2022 évi pénzügyi tervet és a feladatokat.

Erhard Gyula polgármester hozzászólásában megköszönte az egyesület elnökének és tagjainak az eddig végzett munkáját. Kihangsúlyozta, hogy a polgárőrség munkájára, valamint az önkéntes tűzoltók munkájára a településnek szüksége van, eddig is támogatta az önkormányzat az egyesületet a lehetőségek figyelembe vételével ezután is támogatni fogja. Új székhelyet kaptak a rendőrőrs épületében, amelyet hamarosan átadnak használatra. Hozzátette, a település lakosságának biztonságérzetének növelése érdekében a polgárőrök sokat tesznek.

Kajtár István tűzoltóság parancsnoka megköszönte, hogy lehetőség nyílt a két egyesület egyesítésére az elmúlt év végén. Kiemelte, ezzel sikerült a település védelmi képességének javítása, hogy tudjon működni, mint a Csanyteleki Polgárőr és Tűzoltó egyesület a csapat. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy április 23-án viharkár volt a településen, ahol hősiesen helyt ált a csapat. Elmondta még, hogy nagyon megható volt az a köszönőlevél, amelyet megkapott az érintett családtól. Ez az összefogás szép példája volt az önkéntes munkának, tette hozzá a parancsnok.

Ezután Magony István a Csongrádi kapitányság munkatársa értékelte az együttműködést, és kifejezte, hogy a település biztonságának elősegítésében a körzeti megbízott mellett fontos szerepe van a polgárőröknek is. A rendőrség stratégiai partnere a polgárőrség. Megköszönte a közös szolgálatokat, és kérte, a jövőben is egyeztessék a szolgálatokat és segítsenek a rendőrségnek a lehetőségek függvényében.

Magyari Béla tiszteletbelielnök megköszönte a szövetség elnökének nevében az egyesület tagságának elmúlt évi munkáját. Ezután az aktuális polgárőr rendezvényekről és feladatokról beszélt A végén az egyesület tagjai részére Bernát János elnökkel közösen átadta a 20 illetve 15 év szolgálatért az okleveleket és ajándéktárgyat.

Húszév éves polgárőr szolgálatért emléklapot vehetett át:

Nagy Sándor alapító elnök, Borsos János Lajos, Varga István, Makai Kis László, Sallai György, Kása János alapitó tagok és Bernát János alapító tag az egyesület elnöke.

Tizenöt éves polgárőr szolgálatért emléklapot vehetett át:

Lászlóné Nagy Beatrix, Csongrádi Csaba, Gémes János, Kovács Andrea, Dömötör József és Kovács János

Ezután a jelölő bizottság elnöke ismertette a közgyűléssel a jelöltek névsorát a vezetőségre és a felügyelő bizottságra vonatkozóan.

A közgyűlés egyhangúan Bernát Jánost választotta meg elnöknek, vezetőség tagjainak Kása Jánost és Csongrádi Csabát.

Ezután többen gratuláltak az újonnan megválasztott elnöknek és a vezetőségi tagoknak.

Befejezésként következett az estebéd, amely fehér asztal mellett folyt, ez után baráti beszélgetés következett.

Fotó és írás: Magyari Béla