Kibővített elnökségi ülés Csongrád Vármegyében

2023.03.01

Tegnap tartotta kibővített elnökségi ülését a Csongrád-Csanád Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége.

Február 28-án 15,30 órai kezdettel tartotta meg ki bővített elnökségi ülését a Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöksége a járási koordinátorok részvételével. A járási koordinátorokon felül a felügyelő bizottság elnöke is jelen volt. Az ülés határozatképes volt és késő estig tartott.

A résztvevőket Batiz István, a megyei szövetség elnöke köszöntötte majd ismertette a napirendi pontokat. 

Napirend előtt kért szót Sárközi László szakmai alelnök, ahol az elkövetkező elnökségi ülések időpontját kérte módosítani délután 17 órára, mivel többen dolgoznak. Felvetette, hogy nulladik napirendként legyen felvéve ezután a két elnökségi ülés között végzett feladatok értékelése is.

Ezután az elnök beszámolt az OPSZ elnökségi ülésén elhangzott témákról, valamint a kihelyezett OPSZ megbeszélésekről. Át tekintették a költségvetés helyzetét, az OPSZ elismerésre kerülők jegyzékét, a soron következő feladatokat valamint a Nemzeti ünnepünkkel kapcsolatos polgárőr feladatokat, az MLSZ 2023. labdarúgás tavaszi idényében részt vevő polgárőr egyesületek megyei szintű szakmai feladatait, a megyei szintű regionális alapismereti képzéseket. Az első alapképzés Makó térségében kerül megtartásra, melyet Varga Pál elnökhelyettes vezetésével tartanak meg. 

Határozatban határoztak a cégautó adó megtérítéséről, amely szerint a megyében 52 szolgálati gépjármű után van lehetőség megfizetni az adót. Az alelnökök vonatkozásában is határoztak, Család-gyermek és ifjúságért felelős alelnök Pintér Nóra, Anyagi - technikai felelős alelnök Horvát S András. Határoztak egy fényképezőgép megvásárlásáról is 130 ezer ft értékig. Határoztak az alapszabály módosításról, amely távszavazással került meghatározásra.

Ezt követően Varga Pál, elnökhelyettes a járási koordinátoroktól azt kérte, hogy vegyék fel a kapcsolatot a területükön működő egyesületek elnökeivel és egy közös megbeszélést kezdeményezzenek, ahol a megyei szövetség vezetése is részt venne. Magyari Béla sajtóreferens arra kérte a járási koordinátorokat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a járási sajtóreferensekkel. Pintér Gábor koordinátor arra kérte az elnökséget, hogy az önkormányzatnál képviseljék a szegedi egyesületeket is.

Az elnökségi ülés végén a megyei elnök megköszönte a megjelentek részvételét és aktív, tevékeny munkára kérte a járási koordinátorokat. Tájékoztatta a jelenlevőket március 3-án megtartásra kerülő OPSZ Határvédelemi Tagozat üléséről, amelyen a megyéből várhatóan 35 fő vesz részt. A következő elnökségi ülés járási koordinátorok részvételével március 31-én 17 órai kezdettel kerül megtartásra.

Szöveg és fotó Magyari Béla