Kiegyensúlyozott évet zártak a Csongrád megyei polgárőrök

2019.04.28

Évet értékeltek a Csongrád megyei polgárőrök április 27-én. Szegeden a Kormányhivatal éttermében megtartott közgyűlésen. A beszámolóból kiderült, hogy a polgárőrök kiegyensúlyozottan jól dolgoztak 2018-ban, és ezzel nagyban hozzájárultak a megye közbiztonságához is. A közgyűlés jó hangulatú volt.

A rendezvényen részt vett, Dr. Fekecs Dénes az OPSZ Gazdasági elnök helyettese, Gyarmati Sándor az OPSZ Felügyelő bizottság elnökhelyettese, a Békés Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Szilasi Horváth Jenő rendőr ezredes, megyei rendészeti rendőrfőkapitány helyettes, Szatmári Imre tűzoltó dandártábornok, a Katasztrófavédelem megyei igazgatóság igazgatója, Dr. Mikec Péter a Megyei Kormányhivatal főigazgatója, Tárnok Dániel a BM BÁK vezetője, Vass Péter pénzügyőr ezredes a NAV Határrendészeti igazgatóhelyettese, továbbá a megyében működő polgárőr egyesületek vezetői, és a közgyűlés tagjai.

Az ilyenkor szokásos kötelező közgyűlési protokoll letudását követően Batiz István a megyei szövetség elnöke beszámolt a 2018-ban végzett tevékenységekről, kiemelve, hogy a megyébe 62 egyesület tevékenykedik, ami azt jelenti, hogy egy egyesülettel nőt az egyesületek száma. Deszken megalakult a polgárőr egyesület, amely szépen kezdett el működni. Az egyesületeknél a taglétszám minimális emelkedést mutat, emelkedett a megyében tevékenykedő polgárőrök létszáma is. Jelenleg 50 ifjú polgárőr teljesít szolgálatot. Az elmúlt évben összesen közel 300 ezer órát töltöttek szolgálatban, így az egy főre eső szolgálati órák száma 167 óra/fő volt. Sajnos elkel mondani, hogy a felmérések azt igazolják, hogy a megyében a polgárőrök átlag életkora eléri az 50-60 évet. A határ menti települések polgárőr egyesületei a migrációs feladat ellátásai területén kiegyensúlyozottan látták el az önként vállalt feladataikat. Ezt a feladatot az OPSZ Határvédelmi tagozata koordinálja tette hozzá az elnök.
A megyénkben lovas polgárőrök is teljesítettek szolgálatot, amely Mórahalmon és Maroslelén működik. A mórahalmiak lovas szolgálatot a határmentén is látnak el. A határvédelmi tagozat polgárőrei pedig, önállóan és a rendőrséggel közösen láttak el szolgálatot.

Az elnök kiemelte, hogy a megyében a polgárőrök a szabadidejükben kiegyensúlyozottan látják el feladatukat, valamint a megye pénzügyi gazdálkodása kiegyensúlyozott és takarékos volt.

A tavalyi évben a Bács-Kiskun megyei szövetség rendezhette meg Baján 2018-ban a XXIV. Országos Polgárőr Napot és a VII. Országos Polgárőr Lovas Szemlét, melyen a megyéből 700 fő volt jelen. Az idén Július 20-án kerül megrendezésre a megyei polgárőrnap Árpádhalmon, ahol több mint 100 fő polgárőrt szeretnénk elismerni.

Idei feladataikról szólva az elnök azt hangsúlyozta, hogy folytatni kell a megkezdett munkát, vonzóbbá kell tenni és meg kell nyerni a fiatalokat a polgárőr egyesületek számára. Előtérbe kell állítani a polgárőrök oktatását, a bűnmegelőzési tevékenység és a külterületi járőrszolgálat, valamint a közterületi fokozott jelenlét folytatását. Közös rendőr-polgárőr szolgálati órák megemelését tűzte ki célul.

Ezt követően Tóth Zoltánné gazdasági elnökhelyettes beszámolt a 2018 évi pénzügyi gazdálkodásról. Kiemelte beszámolójában, hogy a megyei szövetség takarékos gazdálkodást végzett. Az OPSZ- től kapott 31 millió ft támogatásból az egyesületek támogatására 25770000 ft fordítottak, míg megyei szövetség működtetésére 5486800 ft-ot fordíthattak. A megyei szövetség gazdálkodását az OPSZ belső ellenőrei tavaly kettő alkalommal ellenőrizték, hiányosságot nem tapasztaltak. Az elszámolások az OPSZ felé határidőre megtörténtek tette hozzá az elnökhelyettes asszony.

Timár Lajos a Felügyelő bizottság elnöke beszámolójában kihangsúlyozta, hogy a szövetség a törvényeknek, az alapszabály és a szervezési működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően működik. Az ellenőrzéseik során visszaélésre utaló jelet nem találtak. Egy esetben voltak segítő ellenőrzésen Makón az elnökkel és a titkárral.

Ezután hozzászólások következtek, elsőként Szilasi Horváth Jenő rendőr ezredes elmondta, hogy a megyében az elmúlt évekhez viszonyítva a bűncselekmények száma csökkent és ebben a megelőzési munkában a településeken szolgálatot ellátó polgárőrök munkája is benne van. Így elmondhatjuk, hogy biztonságban élünk, hiszen a polgárőrségnek is komoly szerepe van ebben a munkában is. Az elmúlt évben a rendőrökkel eltöltött közös szolgálat közel 30 ezer óra volt. Végül megköszönte a polgárőröknek a rendőrségnek nyújtott segítséget.

Szatmári Imre tűzoltó dandártábornok a köszönet hangján szólt a polgárőrökhöz, és elmondta, hogy a szabadidejüket áldozzák a közös feladatok ellátásához. Örvendezetes az is, hogy van olyan polgárőr csoport, akik tűzoltó tagozatot hoztak létre ezzel is segítve a tűzoltók munkáját. Több olyan polgárőr egyesület van a megyében, akik a tűzoltást is zászlójukra tűzték, köszönet érte. Gratulált ehhez a tevékenységhez. A katasztrófavédelem nevében megköszönte a polgárőrök segítségét.

Ez után Vass Tibor Földeáki polgárőr egyesület vezetője bejelentette a közgyűlésnek, hogy tavaly márciusban lemondott a szakmai alelnöki tisztségéről családi okokra hivatkozva.

Guvath Zoltán, az Újszegedi polgárőr egyesület elnöke a cégautó adó körüli problémáról szólt.

Ezután Vass Péter pénzügyőr ezredes NAV igazgatóhelyettese kért szót, hozzászólásában megköszönte a polgárőrök 2018. évben végzett tevékenységét. Felajánlotta segítséget, hogy a cégautó adózási kérdéskörben a tapasztalatokról tájékoztatja a megyei igazgatót.

Gyarmati Sándor hozzászólásában kiemelte a felügyelő bizottság beszámolóját, ami tetszett neki. Felhívta az egyesületek figyelmét az elszámolás pontosságára. A cégautó adó megfizetésére javaslatot tett a megyei szövetség vezetésének.

Dr. Fekecs Dénes az OPSZ Gazdasági elnök helyettese az Országos Polgárőr Szövetség elnökének, dr. Túrós Andrásnak üdvözletét tolmácsolta a közgyűlésnek. Elmondta, hogy olvasta a Batiz István elnök úr beszámolóját és az elért eredményekhez gratulált a megyei szövetségnek és tagegyesületeknek.

A közgyűlés végén, a hozzászólásokat követően, meghatározásra kerültek a 2019. évi prioritások, majd a közgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták a megyei elnök, a gazdasági vezető és a felügyelő bizottság elnökének beszámolóját.

Ezután Pőcze Levente a Jelölő és Választási Bizottság elnöke Javaslatot tett a hiányzó elnökségi tag pótlására. A közgyűlés egyhangú szavazatával megválasztotta a Tisza táj polgárőr egyesületet elnökségi tagnak, melynek elnöke Petrity Rudolf, aki egyben betölti a megyei szövetség szakmai alelnöki funkcióját is.

Ezután Szemesi Szilveszter titkár tájékoztatta a közgyűlést a várható alapszabályi változásokról, melynek kidolgozása folyamatban van.

Végül elismerések átadására került sor. Szatmári Imre tűzoltó dandártábornok életmentő kitüntetést adományozott Szabadi Diána polgárőrnek. aki az Alsóvárosi Közhasznú Polgárőr Egyesület tagja.

A Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöksége a polgárőr mozgalomban önkéntesen végzett kiemelkedő teljesítmény elismeréséül Oklevélben és Jutalomban részesített 22 fő polgárőrt, amelyet Batiz István elnök adott át.

Emlékplakett és Oklevél elismerésben részesített 10 fő polgárőr egyesületi elnököt

Fotó és forrás Magyari Béla