Körlevél a tanévkezdés kapcsán

2020.08.17

Valamennyi Megyei (Fővárosi) Polgárőr Szövetség elnöke részére
Székhelyén

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Polgárőr társaim!
Az Országos Polgárőr Szövetség az eddigiek során minden évben kiemelt figyelmet fordított és fordít 2020-ban is a tanévkezdés biztonságára. Az első félév távoktatási időszaka után, iskolai oktatás kezdődik 2020. szeptember 01.-től. Ezért a 2020-21-es tanév időszaka alatt a polgárőröket önállóan és a rendőrséggel szoros együttműködésben, elsősorban bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában fokozottabb részvételre hívom fel.
A polgárőrség gyermek- és ifjúságvédelemi feladatainak fontosságára tekintettel a fokozottabb polgárőri szolgálat kiemelt céljai a következők:

 1. Az óvodák és iskolák környékén a gyermekbalesetek megelőzése, részvétel - a rendőrséggel együttműködve - az iskolák előtti reggeli és napközbeni forgalom­irányításban, a gyalogátkelőhelyek biztonságos használatának segítése.
 2. A gyermekek sérelmére irányuló jogsértő cselekmények (kábítószer, alkohol, dohány és egyéb, erőszakos jellegű események) megakadályozása, drog prevenciós járőrszolgálatok.
 3. Jelzésadás a jogsértő magatartásokról az illetékes hatóságoknak és az oktatási intézmények vezetőinek.
 4. A feladatok és intézkedések összehangolása a rendőrökkel, pedagógusokkal. A heti, havi rendőrségi egyeztetéseken a tapasztalatok értékelése, a feladatok koordinálása. Az iskolaőri (HSZT 287/C 12. pont) feladatokat ellátó rendőrségi munkavállalókkal való kapcsolattartás egyeztetése.
 5. Rendszeres tájékoztatás adása - az iskola vezetésével, az önkormányzattal és a rendőrséggel egyeztetve - a bűncselekmények és a közlekedési balesetek megelőzése, az ifjúság védelme érdekében tett tevékenységekről és kezdeményezések eredményeiről.
 6. Család, gyermek- és ifjúságvédelem", valamint az "Egy iskola - egy polgárőr", ,, Fogadj örökbe egy zebrát!" programok folytatása, népszerűsítése, céljainak megvalósítása
 7. példamutató, körültekintő és fegyelmezett polgárőr szolgálat ellátása.

Nagyon fontos, hogy polgárőr társaim a feladatok teljesítésénél betartsák a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény előírásait, különös tekintettel az alábbiakra:

 1. a 3.§ (1) bekezdése szerint: a polgárőr egyesület alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el"
 2. a 20. § (4) bekezdése szerint: a jelzőőr nappal jelzőtárcsával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén piros fényt adó lámpával irányítja a forgalmat. Munkáját jól látható és hallható jelzésekkel köteles összehangolni. A jelzőőri tevékenységet végzőnek és jelzéseinek a megállási látótávolságból folyamatosan láthatóknak kell lenniük.
 3. a 20. § (6) bekezdése szerint: a jelzőőri feladatokat ellátó polgárőr e tevékenysége során láthatósági mellénnyel kiegészített formaruhát visel. A láthatósági mellényen jól láthatóan fel kell tüntetni a "polgárőrség" megjelölést.

A területi szövetségek elnökeinek figyelmét az alábbiakra hívom fel:

 • mozgósítsák a szövetségükhöz tartozó polgárőr egyesületeket a tanévkezdés feladataiban való részvételre. A szeptemberi tanévkezdést követő 1 hónap időtartam alatt lehetőleg "demonstratív" szolgálatokat lássanak el a polgárőrök.
 • vegyék fel a kapcsolatot az oktatási intézmények fenntartóival, a rendőrséggel egyeztetve szervezzenek közös szolgálatokat az általános iskolák, óvodák környékére bűnmegelőzési, közlekedés-biztonsági és baleset-megelőzési célból.
 • a feladatok teljesítéséhez vegyék igénybe a járási koordinátorok közreműködését.
 • a megyei, városi -települési- baleset és bűnmegelőzési bizottságok munkájában aktív feladatvállaláson alapuló részvételre.
 • a megyei jogú városokban, vagy azon településeken ahol több általános iskola van, kérem, hogy az egyesületek fókuszáljanak egy-egy olyan oktatási intézményre, ahol ezt a feladatot napi szinten végre tudják hajtani.

Kérem, hogy a 2020-2021-es tanév sikeres, baleset- és eseménymentes megkezdésének és lefolyásának megvalósulása érdekében szíveskedjen a jelen körlevél tartalmát a tagegyesületeikkel, polgárőrökkel megismertetni és az ezzel a tevékenységgel kapcsolatos munkájukat teljes mértékben támogatni.
Közreműködését előre is köszönöm!
Szolnok, 2020. 08. 14.
Tisztelettel:
Szabó Zoltán
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség elnöke
OPSZ szakmai alelnöke