Körlevél kiegészítés

2020.04.18

A veszélyhelyzet során a polgárőr szervezetek üléstartás nélküli döntéshozatal menetrendjéről szóló OPSZ elnöki körlevél kiegészítése.

OPSZ ELNÖKI KÖRLEVÉL KIEGÉSZÍTÉSE
A veszélyhelyzet során a polgárőr szervezetek üléstartás nélküli döntéshozatal menetrendjéről
A koronavírus-járvány döntéshozatali rendjének fenntartása és működtetése érdekében kihirdetett 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alkalmazásáról az Országos Polgárőr Szövetség (továbbiakban OPSZ) elnöke által kiadott körlevél tartalmazza a vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testület (OPSZ elnöksége) üléstartás nélküli döntéshozatal egyes főbb eljárásaira vonatkozó rendjét, valamint ajánlásokat a szövetségeknél, egyesületeknél működő testületi szervek részére. A körlevelet az alábbi ponttal egészítem ki:
IV. Eljárás lejárt mandátumok esetén
A Korm. rendelet 6. § (2) valamint (4) bekezdései a vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testület veszélyhelyzet ideje alatti létszámváltozására vonatkozó szabályok alkalmazását tartalmazza.
Ha a veszélyhelyzet alatt csökken az ügyvezető testület létszáma, vagy a tag a humánjárvány miatt egyébként nem tud eljárni, akkor a többi tag jogosult a határozathozatalra. Ilyen esetben a döntésképes tagok döntése szótöbbséggel történik.
Ha az OPSZ -nél, területi szövetségeknél, egyesületeknél amennyiben az elnök, elnökség, felügyelő bizottság, egyéb választott testület tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megbízatása, mandátuma a veszélyhelyzet helyzet ideje alatt járna le, szűnne meg, mivel új választást tartani nem lehet ezért, az érintettek mandátuma meghosszabbodik. Mandátumuk a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig fennmarad, és legkésőbb eddig az időpontig kötelesek a feladataikat ellátni. A veszélyhelyzetet követően 90 napon belül megtartásra kerülő küldöttgyűlésen közgyűlésen, amikor a vészhelyzet alatt hozott döntésekről kell beszámolni, akkor kerülhet sor a lejárt, megszűnt mandátumok pótlására.
Ebben az esetben kivételt jelent, ha a vezető tisztségviselői megbízás megszűnésének az oka visszahívás, a vezető tisztségviselő halála vagy jogutód nélküli megszűnés, vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozása, kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezése.
Kérem, hogy ezt a kiegészítést kezeljék együtt a 2020. április 16-i körlevelemmel.
Budapest, 2020. április 17.
Tisztelettel:
Dr. Túrós András sk.