Közel 14000 óra közbiztonsági szolgálat Mindszenten

2023.05.21

A mindszenti Polgárőr Egyesület megtartotta évértékelő közgyűlését a Szent Imre közösségi házban május 20-án.

Bereczki Lajos elnök köszöntötte a tagságot és a meghívott vendégeket.

A közgyűlést megtisztelte jelenlétével Zsótér Károly polgármester, Magyari Béla a Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége tiszteletbeli elnöke, Szabó Zsolt rendőr alezredes, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetője, Jónás Imre rendőr alezredes a Mindszenti Rendőrőrs vezetője.

Elsőként a beszámoló következett, amit Lantosné Kovács Veronika titkár terjesztett a közgyűlés elé. Az egyesület titkára részletesen beszámolt a 2022. évi tevékenységükről, elért eredményeikről. Megvitatták a 2023-as év feladatait, megtörtént a pénzügyi és gazdasági beszámoló, és a 2023–as év pénzügyi terveikről is szó esett. Fontos volt számukra a tanya és mezőgazdasági területeken a szolgálat ellátása. A SZEM mozgalom szervezése is fontos feladatuk volt. Járőr szolgálatukat a Mindszenti Rendőrőrs szolgálatban lévő rendőreinek tanácsai szerint történt és történik. Folyamatos, jó kapcsolatot tartanak velük és aktív segítséget igyekszenek biztosítani számukra a közterületi és egyéb feladataik ellátásához.

A titkár kiemelte, hogy márciustól a TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00003 számú Mindszenti Dózsa telep megújítására kiírt pályázatnak megfelelően indították a Csellengő klubot, mely 24 alkalmat jelentett, mint klubfoglalkozás.

A polgárőr egyesület polgárőrei a bel és külterületi járőrszolgálatban, rendezvény biztosításban és készenléti szolgálatban összesen 13414 órában láttak el szolgálatot. Az óraszámok az éjszakai járőrözést a város belterületén, a rendőrségi közös szolgálatot, a Tiszai strand és üdülő övezet, a horgászhelyek, a tanyavilágban élők, a mezőgazdasági területek és a városi rendezvények zavartalan lebonyolításának biztosítására, valamint egyéb polgárőr feladatokra fordított időt tükrözik.

Beszámolójában a titkár kiemelte, hogy az önkormányzattal, a rendőrséggel és a lakossággal nagyon jó a kapcsolatuk. A közösségi szolgálat kapcsán együttműködési szerződésük van az iskolákkal, hogy a fiatalok ismerjék meg a polgárőr szolgálatot. Nagyon fontos volt a tanév kezdetén, az iskola környékén a közös szolgálat ellátása, valamint a városi rendezvények biztosítása. A kegyeleti ünnepkor a temető és környékén töltött szolgálatok, amit a lakosság is megköszönt

A lakosság és az együtt működő szervezetek felöl érkező elvárásoknak és kéréseknek a tagság segítőkész közreműködésének köszönhetően 2022-ben is megfelelt az egyesület, tette hozzá a titkár.

Zsótér Károly polgármester hozzászólásában elmondta, nagyra tartja a polgárőrök önzetlen feladat vállalását, amivel hozzájárulnak a város lakosságának szubjektív biztonságérzetének javításához. A város közbiztonsága nagyon jónak mondható, ez köszönhető a rendőrségnek és a polgárőrségnek is. Külön kiemelte, hogy a város 30 éves az idén és a rendezvényeinek biztosítási feladatait a polgárőrség látja el a rendőrséggel közösen. Úgy látja, hogy egy jól szervezett polgárőrség dolgozik a város és a lakosság érdekében. A lakosság nevében megköszönte a munkájukat.

Szabó Zsolt rendőrkapitányság vezetője is elismerően szólt az egyesület tevékenységéről, az együtt működést jóra értékelte, ezt alátámasztja a bűnügyi statisztikai adat is. A városban 2022-ben 64 bűnügy történt ami csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva. Megköszönte a polgárőrök önkéntes munkavégzését és elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja a közös szolgálatok ellátását a rendőrséggel.

Magyari Béla tiszteletbeli elnök hozzászólásában kiemelte, nagyon örül annak, hogy az egyesület kiemelten jól működik Mindszenten. Véleménye szerint a polgárőr egyesület a város lakosságának megbecsülését élvezi. Példaértékű az a kapcsolati rendszer, melyet az egyesület kiépített a társszervekkel és a település lakóival a közbiztonság érdekében. Végezetül megköszönte a megyei szövetség elnökének nevében a polgárőrök 2022. évben végzett munkáját.

Ezután az egyesület tagjai részére, 20 éves Szolgálatért Emléklapot kapott, három fő, 15 éves Szolgálatér Emléklapot kapott kettő fő, 5 éves Szolgálatér Emléklapot kapott egy fő, amit a tiszteletbeli elnök adott át.

Fotó és Hírszerkesztő: Magyari Béla