Közgyűlést és biztonsági fórumot tartottak Ásotthalmon

2020.03.08

Az Ásotthalom Községi Polgárőr Egyesület március 7-én, szombaton tartotta a közbiztonsági fórummal egybekötött közgyűlését a művelődési házban. A megjelenteket és vendégeket Pap Renáta alpolgármester asszony köszöntötte.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével, Batiz István úr, a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség képviseletében Szőllősi Zoltán r. alezredes úr, a Mórahalmi Rendőrőrs Vezetője Dobó Attila r. őrnagy úr, Ásotthalom Nagyközség alpolgármestere Papp Kálmán István úr és Magyari Béla úr a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke.

Pőcze Levente az egyesület elnöke, Ásotthalom Nagyközség közbiztonsági tanácsnoka nyitotta meg a közgyűlést. Köszöntőjét követően beszámolt az egyesület előző évi munkájáról, feladatairól. Kihangsúlyozta, hogy a legfőbb feladatuk, hogy a településen élők biztonságáról gondoskodjanak és részt vegyenek a rendezvények biztosításában, lebonyolításában. Kiemelte a migrációs helyzettel kapcsolatos feladat ellátások fontosságát. Az elnök, beszámolójában visszaemlékezett az egyesület 1997. évben történt megalakulására, az akkori célkitűzésekre, melyek a mai napig részesei az egyesület életének. Alapfeladataik mellett kimagasló szerepet vállalnak a tanyagondnoki szolgálat munkájának segítésében is.

Egy főre eső szolgálati órák száma elérte a 410 órát, ezzel megyei szinten az elsők között van az egyesület, tette hozzá az elnök

Dodó Attila r. őrnagy úr szólalt fel elsőként a meghívott vendégek közül. Hozzászólásában megköszönte a polgárőrök áldozatos munkáját, mely nagyban hozzájárul a jelenlegi közbiztonsági szint fenntartásához. Kiemelte a helyi körzeti megbízottakkal folytatott közös munka fontosságát és megerősítette, hogy a jövőben is ezt a jó együttműködést kívánják támogatni.

Szőllősi Zoltán r. alezredes úr felszólalását szintén azzal kezdte, hogy megköszönte az egyesület tagjainak munkáját, melyről elmondta, hogy fontos szerepe van a migrációs helyzet helyén való kezelésében. Alezredes úr elmondta, hogy az Ásotthalmi határszakasz tekintetében a legnagyobb nehézséget a Nagyközségnél található erdős rész jelenti, mely jó menedékkel szolgál az esetleges illegális határátlépőknek. Hozzászólásában kérte a polgárőrök jövőbeni segítségét a határszakasz védelmében és biztosította őket arról, hogy, segítségkérés esetén azonnal reagálnak a hívásra és a helyszínre érkeznek a hatóságok emberei is.

Papp Kálmán István alpolgármester úr hozzászólásában elmondta, hogy a polgárőrség munkája mindig fontos és szükséges volt Ásotthalom életében. Az erdős szakasz vonatkozásában szólt arról, hogy véleménye szerint az erdő rendbe tétele fontos ügye a 2020-as évnek, ebben kérte minden illetékes szerv és a polgárőrök segítségét is.

Batiz István megyei elnök kiemelte az Ásotthalmi egyesület kimagasló óraszámát, mely azt mutatja, hogy szabad idejük jelentős részét a település biztonságának fenntartásával töltötték. Hangsúlyozta, hogy azon egyesületek, melyek részt vesznek a migrációs helyzet kezelésében, a haza védelmében vesznek részt. Biztosította az egyesület elnökét, hogy az egyesület továbbra is kiemelt támogatást fog élvezni mind anyagi, mind tárgyi területen. Felszólalásában elmondta, hogy az Ásotthalmi egyesület tagjai drón kezeléssel kapcsolatos képzésen vettek részt a napokban, melynek köszönhetően az oktatásban részesült tagok is használhatják majd a megyei szövetségnél elhelyezett drónt a határszakasz védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához.

A megyei szövetség részéről Batiz István elnök úr, elismerő oklevelet adott át az egyesületnek és az egyesület egyik tagjának: Zmeu Ionel Costel (János)- nak.

A hozzászólásokat követően Ásotthalom Nagyközség önkormányzatának nevében az egyesület több tagjának elismerést adott át alpolgármester úr:

Ajándék kosár Tárgyjutalomban részesült:

Murvai Zsigmond úr, Horváth János úr, Simon József úr, Gál József úr.

Az elismerések átadását követően Pőcze Levente elnök köszöntötte nőnap alkalmából a hölgyeket, asszonyokat és virággal kedveskedett nekik. Ezután lezárta a közgyűlést és egy közös vacsorára invitálta a megjelent egyesületi tagokat, hozzátartozóikat és a vendégeket.

A vacsora után egy rövid fórum volt a község közbiztonsági és a környezetvédelmi helyzetéről.

Írás: Horvát S. András

Hírszerkesztő és fotó: Magyari Béla