Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja 2020, Pályázat

2020.05.05

Az előző évekhez hasonlóan a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége idén is meghirdeti a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját, melynek közbiztonsági témaköréhez a polgárőr szervezetek is pályázhatnak.

A program célja: a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival, a nemzetközi szakmai közélettel.
Az új és innovatív helyi megoldások feltérképezése, illetőleg az ilyen megoldásokat nyújtó önkormányzatok tudásának és tapasztalatának terjesztése a hasonló problémával küszködő önkormányzatok körében, a jobb közszolgáltatások biztosítása, s a településvezetésben a magasabb színvonalú teljesítmény elérése érdekében. A Program által kezdeményezett tudásátadási folyamat azonban nemcsak azokat az önkormányzatokat segíti, amelyek új megoldásokhoz jutnak, hanem azokat is, amelyek a gyakorlatokat kialakították. Hiszen a tudásátadás nemcsak írott formában, hanem nyílt napokkal és a kollégákkal való konzultáció során valósul meg. E konzultációkon kitűnő új ötleteket kaphat az átadó önkormányzat is a kialakított gyakorlatok továbbfejlesztésére.
A kiválasztott "Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok" a címmel járó díj mellett hivatalos elismerést is jelent az önkormányzatok számára, amely elismerés az önkormányzati dolgozók és helyi lakosok büszkesége lesz.
A Program hozadéka lehet az is, hogy - a helyi közösségek fejlődésének segítése érdekében - felhívja a központi kormányzat figyelmét az erős és felelősségteljes önkormányzatokra, továbbá a jobb önkormányzati feladatellátás és az innovációk támogatásának szükségességére.
Egy fő téma kerül meghirdetésre 2020-ban: Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére - jól bevált önkormányzati innovációk
Öt altémában lehet pályázni, valamennyinél a hangsúly azokon a már sikerrel alkalmazott, bevált jó gyakorlatokon van, amik a járvány utáni helyreállításban, újrakezdésben is hasznosak lesznek:

 1. Helyi gazdaságélénkítési, önkormányzati tőkevonzási jó gyakorlatok
 2. Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok - a szegénység elleni küzdelem hatékony helyi módszerei
 3. Helyi közbiztonsági jó gyakorlatok
 4. Önkormányzati jó gyakorlatok az idősellátásban
 5. Önkormányzati innovációk - bármely (a fenti négy témakörön kívüli) önkormányzati hatáskörbe tartozó, már végrehajtott jól működő tevékenységek

A program 2020. évi ütemezése:

 • Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. július 1.
 • A pályázati szakaszban az 5 pályázati témakörben 5 online konferenciára kerül sor: Zoom konferenciát szervezünk, amihez bárki csatlakozhat 2020. május 1. és 2020. június 1. között.
 • Beérkezett pályázatok írásbeli értékelése: 2020. augusztus 1-ig
 • Helyszíni/online megbeszéléseken keresztüli szakértői értékelések, beszélgetések: 2020. szeptember 30-ig.

A korábbi módszertanhoz képest jelentős változás, hogy amennyiben a járványügyi helyzet továbbra is indokolja, online történik a helyszíni ellenőrzés. Ez azt jelenti, hogy elvárjuk a pályázóktól, hogy arra a fél napra tegyék lehetővé az Interneten keresztül azokkal a kulcsszemélyekkel való konferencia beszélgetést, akiket előzetesen a szakértők megjelölnek. A fél napos, pontos napirendek szerint zajló intenzív szakmai eszmecsere, online közvetítés a pályázó által megjelölt helyi felelőssel lehetővé teszi azt is, hogy a korábbiaktól eltérően akár minden IB tag és szakértő bekapcsolódhasson a helyszíni ellenőrzésbe.

 • Felkészítő tréning az offline/online prezentációs döntőre 2020. október folyamán
 • Prezentációs döntő (offline vagy online záró-konferencia) 2020. november 25.
 • Online vagy offline helyi szakmai napok a nyerteseknél 2020. november 25-2021. március 31.

Díjak:

 • Oklevél és kitüntetés a polgármesternek, tartós táblák az önkormányzatnak, amit kihelyezhet az önkormányzat a hivatala külső, belső falára.
 • Minden témakör első három helyezettjének lehetősége nyílik televíziós műsorban való országos bemutatkozásra (visszajelzésre vár)
 • Szakmai tanulmányúton való részvétel (HA ERRE A KÖRÜLMÉNYEK LEHETŐSÉGET NYÚJTANAK) vagy pénzjutalom: az első helyezettek minden témakörben 1 millió Ft-ot, második helyezettek 800 ezer Ft-ot, harmadik helyezettek 500 ezer Ft-ot használhatnak fel szabadon (előzetes egyeztetést követően) a díjazott témakörben 2021. február 28-i elszámolással. (visszajelzésre vár)
 • Valamennyi díjazottnak lehetősége nyílik változásmenedzsment online településvezetői tréningen részt venni; önkormányzati vezető vezetési személyes tanácsadást, coachingot kap, előre egyeztetett feltételekkel. (visszajelzésre vár)