Létrejött az OPSZ Operatív Törzse

2020.03.23
Az OPSZ Elnökének intézkedése

A kialakult koronavírus járványveszélyre tekintettel, figyelemmel a Kormány, a rendészeti szervek és az önkormányzatok intézkedéseire létrehozom:
az OPSZ OPERATÍV TÖRZSÉT.

Az OPSZ Operatív Törzs vezetője: Dr. Endrődi István OPSZ gazdasági igazgatója
Titkár: Ikladi Endre OPSZ hírfőnök
Tagjai:

 • Kardos Pál OPSZ katasztrófavédelmi alelnök
 • Szabó Zoltán OPSZ szakmai alelnök
 • Horváth Róbert OPSZ ifjúsági, sport és karitatív alelnök
 • Cseh László Baranya MPSZ elnök
 • Csonka Nándor OPSZ sajtófőnök
Az OPSZ Operatív Törzs segítője, felügyelője: Dr. Sárközi Ferenc OPSZ főigazgatója
Az OPSZ Operatív Törzs e-mail elérhetősége: endrodi.istvan@opsz.hu Az OPSZ Operatív Törzs feladatai:
 1. Figyelemmel kíséri az országban a koronavírus terjedésével kapcsolatos járvány helyzetet.
 2. Folyamatosan tájékozódik a Kormány, illetve az országos Operatív Törzs döntéseiről, javaslatairól, azokat a munkájában, az OPSZ Elnöke által kiadásra kerülő intézkedésekben érvényesíti.
 3. Összehangolja a Megyei Polgárőr Szövetségek járványveszély elhárításával és védekezésével kapcsolatos tevékenységét.
 4. Folyamatosan tájékozódik a polgárőrök egészségi állapotáról, különös tekintettel a 70 év feletti polgárőrök helyzetéről. A polgárőrök részére az egészségük megóvása érdekében megelőző higiénés ajánlatokat, javaslatokat tesz szórólapokon és a honlapokon.
 5. A védőeszközök beszerzése érdekében felkutatja azokat a cégeket, amelyek a védekezéshez szükséges eszközöket - maszkokat, kesztyűket, fertőtlenítőszereket - értékesítenek, gyártanak. A cégekkel kapcsolatba lép, tárgyalást folytat a kedvező beszerzést és az ellátást illetően árajánlatokat kér be.
 6. Kezdeményezi és szorgalmazza az önkormányzatoknál a szolgálatos polgárőrök védőeszközökkel való ellátását, és ennek érdekében a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) titkárságával az OPSZ önkormányzati elnökhelyettesén keresztül kapcsolatot tart.
 7. Az OPSZ honlapján és az OPSZ Facebook oldalán napi rendszerességgel tájékoztatja a polgárőröket a kialakult veszélyhelyzetről és a megtett intézkedésekről.
 8. Az OPSZ gazdasági elnökhelyettesével egyetértésbe tekintsék át az OPSZ 2020. évi költségvetését és tegyenek javaslatot a veszélyhelyzetből adódó többlet költségek átcsoportosítására.
 9. Az OPSZ Operatív Törzsének a vezetője a Megyei Polgárőr Szövetségek elnökeitől a járvány helyzettel kapcsolatos polgárőr tevekénységről szükség szerint információkat és adatokat kérhet be.
Az OPSZ Operatív Törzs szükség szerint ülésezzen, amennyiben a feltételek adottak, - elektronikusan, telefonon vagy egyéb formában tartsák meg az ülésüket.
Az OPSZ Elnökének az előzetes engedélyével rendszeresen tegyen jelentést az országos Operatív Törzs e-mail címére: koronavirus@bm.gov.hu Az OPSZ Operatív Törzse az OPSZ Elnökének közvetlen irányítása alatt működik.
Az OPSZ Operatív Törzs az OPSZ Elnökének döntéselőkészítő, segítő szerve.
Az OPSZ Operatív Törzs vezetője javaslatáról és a beszerzett információkról, elemzésekről folyamatosan tájékoztassa az OPSZ Elnökét.
Budapest, 2020. március 23.
Tisztelettel:
Dr. Túrós András sk.