Megyei elnökségi ülést tartottak, ahol az egyesületek pénzügyi támogatás elosztása is megtörtént /+ melléklet a támogatás elosztási táblázat/

2024.04.02

A Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége soron következő kibővített elnökségi ülését tartotta 2024. március 26-én 16 órakor a Határrendészeti kirendeltségen, a polgárőr koordinátorokkal, amelyen az egyesületek első félévi pénzügyi támogatását, valamint az éves költségvetési tervet is elfogadták.

Az ülést Batiz István elnök nyitotta meg, aki megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes, és Varga Pál elnökhelyettes online kapcsolatban van jelen. Györgyiné Mészáros Erzsébet gazdasági elnökhelyettes hosszan tartó betegsége miatt távol volt.

Bemutatkozásra adtak lehetőséget az Ásotthalmi Tanyasi Polgárőr Egyesületnek, ahol az egyesület képviselője mutatta be az új egyesületet. Az egyesület nemrégiben alakult 11 fővel, és fő céljuk elsősorban védeni a tanyán élőket járőrözéssel, odafigyeléssel. Együtt működnek az Ásotthalmi községi polgárőrséggel is. Az egyesület felvételt nyert a megyei szövetségbe. Batiz István elnök eredményes szervező munkát kívánt a további működésükhöz.

A rendőrség és az önkormányzat is támogatja működésüket,- mondta a megyei elnök.

További napirendi pontként Batiz István elnök úr ismertette az OPSZ elnökségi ülésen elhangzottakat. Ahol szó volt arról, hogy a 2024-es év a választásokról is szól, ezért a polgárőrség feladata így felértékelődik. Az illegális hulladék lerakatok felderítése is feladata lett a polgárőrségnek. A megyei szövetség az OPSZ-től 33.600000 ft támogatást kap egész évre. Ez mellett még fontos szerepet töltenek be a képzések, a tőrvényi változások miatt.

Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy az OPSZ ifjúsági tagozatának terve van Pinté Nórával.

Elmondta még, hogy a Békés Megyei Polgárőr Szövetséggel terveznek közös polgárőrnapot Eperjesen. Kérte az elnökséget, hogy támogassák a közös programot. Az elnökség egyhangúan támogatta a közös polgárőrnap megrendezését és a program kidolgozását.

Varga Pál elnökhelyettes és Pintér Nóra elnökségi tag szervezésében a megyében három helyszínen az alapképzési oktatások megtörténtek, Makón, Szentesen és Szegeden.

Sárközi László szakmai elnökhelyettes beszámolt, a KTI oktatás végrehajtásáról. Elmondta, a Hódmezővásárhelyi polgárőrség az egyik általános iskolába Tokovics Attila 157 tanulónak tartott oktatást osztályfőnöki órán belül. Az Újszegedi Polgárőr Egyesület is megtartotta a KTI oktatást egyik szegedi általános iskolában, amelyet Pintér Nóra elnök színvonalasan tartott meg. A gyermekek megismerkedhettek a polgárőrséggel, valamint a polgárőrök tevékenységével is. A kapott pénzből többek között tankönyvek, mellények és kerékpár világítás is lett vásárolva, ami átadásra került az iskoláknak.

Ezután a belső szabályzatokról beszéltek és megállapították folytatni kell az átdolgozást.

Ezután a 2024. évi I. félévi egyesületek támogatásra előterjesztése volt napirenden, amelyet Batiz István elnök és Lázár János titkár terjesztett az elnökségi ülés elé. A titkár elmondta, hogy újrendszer alapján került az elosztási terv elkészítésre.

Varga Pál elnökhelyettes javasolta az elnökségnek, hogy kisebb korrekció után fogadják el a tervezetet, hogy az egyesületek minél hamarabb jussanak támogatáshoz A tervezetet egy tartózkodás mellet elfogadták.

A megyei szövetség 2024 évi költségvetési terve is elfogadásra került.

Ez után egyebekről beszéltek, többek között április 6-án megtartandó küldött közgyűlés feladatait beszélték meg.

Szemesi Szilveszter FEB elnök beszámolt az ellenőrzési tapasztalatokról. Elmondta, hogy az elnökség munkája jó színvonalú, véleménye szerint a gazdasági alelnök távolléte gondot jelent a pénzügyi vonalon. Javasolta az elnökségnek találjanak megoldást a helyettesítésre.

Fotó és szöveg: Magyari Béla