Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program

2020.02.27

A Rendőrség és a Polgárőrség Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programja

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia aktualizálta a bűnmegelőzési feladatokat, átfogó elemzést tartalmaz az elmúlt évtizedben bekövetkezett jogsértések összetett társadalmi jelenségéről, és általános célkitűzéseket fogalmaz meg a közbiztonság fokozása, az állampolgárok biztonságérzetének javítása, a bűnözést eredményező folyamatok kontrollálása, valamint a bűnözés mennyiségi csökkentése érdekében. A stratégia végrehajtása az időszakokra vonatkozó intézkedési tervekben realizálódik, amelyekben jelentős szerepet kapnak a polgárőr szervezetek.
A polgárőrség negyedszázados tapasztalatok birtokában, törvényi felhatalmazással, a közterületi bűnmegelőzés egyedüli civil szervezeteként, stratégiai együttműködésben, a rendőrség szakmai és szolgálati iránymutatásának figyelembevételével, a társadalmi, közösségi igényeknek megfelelő bűnmegelőzési programokat kezdeményezett és sikeresen hajtott végre.
A célkitűzések során kiemelt figyelmet kell fordítani a városi bűnmegelőzésre. A sértetté válásban többek között jelentős szerepe van a lakóhelynek is, a bűnözés elsősorban a városokhoz, kiemelten nagyvárosokhoz kötődő jelenség. Városi környezetben az emberek között a kapcsolatok lazábbak, és gyengébb a közösségi kohézió, mint egy kistelepülésen. A leggyakoribb elkövetési helyek a városok utcái, elhagyatott parkjai, egyéb félreeső területei, nagyobb bérházak lépcsőházai vagy liftjei, tömegközlekedési eszközök, illetve a forgalmas, fiatalok által tömegesen látogatott találkozási pontok (bevásárlóközpontok, plázák parkolói, játéktermek, pályaudvarok és környékük, metró csomópontok, földfelszíni tömegközlekedési eszközök megállói, éjszakai szórakozóhelyek). Egyes közterületen elkövetett bűncselekmények, a rongálások, a garázdaságok, a testi sértések, a rablások egy jelentős részét szórakozóhelyekről indulva, vagy azok környékén követik el a tettesek.Változatlanul a bűnözők potenciális célpontjait képezik a magánlakásokban egyedül élő, idős személyek. Az elkövetők többnyire éjjel vagy a hajnali órákban megtévesztéssel vagy fizikai erőszakkal hatolnak be az ingatlanba, ahol nemcsak megfélemlítéssel, de egyre durvább erőszakkal szerzik meg az áldozatok pénzét, egyéb értéktárgyait.
A városi bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében az OPSZ és az Országos Rendőr-főkapitányság - a Belügyminisztérium, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. támogatásával - a 2016-2017. évre meghirdeti a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programot.A program célja:
Megvalósítani a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozatban szereplő partnerségi feladatokat.
Az állampolgárok biztonságérzetét nagymértékben befolyásoló, az átlagtól eltérő közbiztonsági kihívásokkal rendelkező nagyvárosokban (városrészekben) megvalósítható (megvalósítandó) rendőr-polgárőr együttműködés, cselekvési célok, illetve prioritások kijelölése, a végrehajtás módjainak meghatározása, kiemelt támogatása.
A speciális városi jellemzőket, helyi sajátosságokat prioritásként kezelő konkrét programhoz 2016-2017. évekre elnyerni további együttműködő szervezetek valamint az állampolgárok kiemelt támogatását.
Az OPSZ, a megyei szövetségek és egyesületek hatékony közösségformáló, közbiztonságot fenntartó, biztonságérzetet javító programjának gyakorlati eredményeivel hozzájárulni a társadalomban elfogadott normák, viselkedési szabályok megismertetéséhez és elfogadtatásához, valamint a polgárőrség és rendőrség népszerűsítése, elismertségének fokozása, a polgárőr egyesületek számának és létszámának növelése.
A városokban (városrészekben) az együttműködési lehetőségek gyakorlati megvalósítása, javítása, a tapasztalatok értékelése, hasznosítása.
A program végrehajtásának, főbb mozzanatainak, eredményeinek dokumentálása (írásban, hang- és képfelvételeken) és javaslatok készítése a hatáskörrel rendelkező intézmények, szervezetek, valamint az állampolgárok és közösségeik részére.A program tervezett ideje:
2016. február 26-től 2017. december 31-éig.A programban érintett polgárőr szervezetek:

 • A megyei szövetségek és a megyei rendőr-főkapitányságok által támogatott, a működési terület sajátosságait, veszélyeztetettségét tartalmazó bűnmegelőzési programmal jelentkező megyeszékhelyeken működő polgárőr egyesületek.
 • Budapest területén a Pest megyei és a budapesti szövetségek, a PMRFK és a BRFK által támogatott, a főváros kerületeiben és az agglomerációban működő polgárőr egyesületek.
 • A programban közreműködő (vállalást tett) polgárőr egyesületek listáját a program elfogadását és a cselekvési tervek összeállítását követően adják meg a megyei/fővárosi szövetségek.

A Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program (cselekvési terv) tartalmi elemei:

 • Az együttműködő partnerekkel a város (városrész/kerület) közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiájának kidolgozása, illetve amennyiben már rendelkeznek stratégiával, annak felülvizsgálata és korszerűsítése.
 • Az átlagtól eltérő közbiztonsági kihívásokkal terhelt rendezvények helyszíneinek, körülményeinek, a fiatalokat veszélyeztető kockázatok, a lakosság biztonságérzetét meghatározó jellemzők és a bűncselekmények, szabálysértések elkövetését lehetővé tevő okok, az elkövetéshez vezető folyamatok megismerése, tanulmányozása, komplex értékelése:
  • A bűn okok feltárása, megállapítása
  • A sértetté válást befolyásoló tényezők feltárása
  • A rendőrségi statisztikák, az országos bűnügyi térkép tanulmányozása, a polgárőr szolgálatok földrajzilag behatárolható területeinek meghatározása.
 • A bűnelkövetést elősegítő alkalmak csökkentésének, a megelőzés alkalmazható módszereinek meghatározása. Potenciális elkövetők elrettentése (lehetőség - képesség - motívum), és az áldozatok, közösségek felkészítése a megelőzésre.
 • A polgárőr egyesületek alapfeladatainak (közterületi járőrszolgálat - figyelőszolgálat - jelzőőri tevékenység) tervszerű, együttműködőkkel összehangolt (a rendőrség szakmai koordinálásával történő) végrehajtása.
 • A bűnmegelőzés többszintű, multiszektorális érdekegyeztetése és konszenzuson alapuló megelőzési tervek elkészítése, végrehajtása:
  • Szoros együttműködés a rendőrséggel, az önkormányzattal, a szakmai szervezetekkel, a helyi intézményekkel, a helyi társadalom tagjai között
  • Folyamatos partnerségi viszony fenntartása.
 • Az elsőbbséget élvező célok és a nagy jelentőségű feladatok meghatározása:
  • Egyeztetett ügyeleti és riasztási rendszer kialakítása
  • Együttműködők közötti kommunikációs feltételek kialakítása
  • Segélyhívásokra, bejelentésekre történő reagálások biztosítása
  • Felsőoktatási intézményekben polgárőr egyesületek megalakításának támogatása ("Ifjúsági Őrjárat" megszervezése).
 • A program és a vele kapcsolatos információk hatékony továbbítása, folyamatos kommunikálása. A lakosság minden korosztályának - különös tekintettel a veszélyeztetettekre - tájékoztatása, bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint közlekedésbiztonsági tanácsok, szóróanyagok terjesztése az ifjú polgárőrök és a közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok bevonásával és a média útján.
 • Kezdeményező részvétel az építészeti bűnmegelőzésben, jelzésadás az intézkedést igénylő helyzetekről (közvilágítás, rongálás, meghibásodás stb.).
 • A közterületen leginkább előforduló garázda, erőszakos jellegű jogsértések visszaszorításában való közreműködés.
 • Közösségi bizalomerősítés:
  • A polgárőrség iránt
  • A rendőrség és más állami intézmények, szervek iránt
  • Az önkormányzat iránt
  • Az állampolgárok között.
 • Az állampolgári gondolkodás pozitív alakítása:
  • Jogok és kötelességek összhangja
  • Felelősségvállalás megerősítése.
 • "Tiszteletet az éveknek - biztonságot az időseknek" program lakótelepi végrehajtása. "Éjszakai figyelő" szolgálat szervezése az arra alkalmas időskorúak bevonásával.
 • "Szomszédok Egymásért Mozgalom" szervezése, irányítása.
 • "Közbiztonsági Egyeztető Fórumok" lehetőségeinek aktív kihasználása, lakossági tájékoztatók rendszeres megszervezése, Bűnmegelőzési Centrumok működtetésében való részvétel.
 • Közreműködés a hasznos szabadidő-eltöltés megszervezésében, támogatásában, a fiatalok szociális kompetenciáinak fejlesztésében, a kis közösségek építésében (esti, éjszakai programok kezdeményezése).
 • Kiemelt eseményekhez kapcsolódó bűnalkalmak (ünnepek, bevásárlási időszakok, kulturális és szabadidős rendezvények) visszaszorítása, közreműködés a megelőzésben és a felderítésben, a veszélyeztetett területek biztosításában, részvétel a partnerek, együttműködők által kezdeményezett országos akciókban, kiemelten a rendőrség "Házhoz megyünk" bűnmegelőzési programjában.