OPSZ Veszélyhelyzeti tájékoztató

2021.02.28

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény felhatalmazta a Kormányt, hogy az emberi élet és egészség biztonságát fenyegető veszély elhárítására hozott kormányrendeletek hatályát meghosszabbítsa.

A kapott felhatalmazás alapján a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Korm. rendelet a hivatkozott törvény hatályának fennállásáig, de legfeljebb 90 napra meghosszabbította a korábban kihirdetett veszélyhelyzeti Korm. rendeletek hatályát.

Az eddig kihirdetett és hatályukban meghosszabbított Korm. rendeletek tehát a veszélyhelyzet megszüntetésével, de eltérő rendelkezés hiányában legkésőbb 2021. május 23. napján hatályukat vesztik.

A megengedhető egyszerűsítéssel emlékeztetésként indokolt kiemelni az alábbiakat:

Kijárási korlátozás alóli fontos kivétel:

A szolgálatba bejelentkezett polgárőr este 8 óra és reggel 5 óra közötti időben - a szolgálatba lépés, a szolgálat teljesítés és a szolgálatból lakóhelyére (tartózkodási helyére) történő távozás időtartama alatt - jogosult a lakóhelyén (tartózkodási helyén) kívül tartózkodni.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a fentiek szerint meghosszabbított hatállyal kimondja az alábbiakat:

 • Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom fennmarad, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges.
 • Értelemszerűen a szolgálatba bejelentkezett polgárőr este 8 óra és reggel 5 óra közötti időben - a szolgálatba lépés, a szolgálat teljesítése és a szolgálatból lakóhelyére (tartózkodási helyére) történő távozás időtartama alatt - jogosult a lakóhelyén (tartózkodási helyén) kívül tartózkodni.
 • Minden gyülekezés tilos.
 • Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni.
 • Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva, és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki.
 • A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.
 • Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket. A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg.
 • A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani.
 • Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett.
 • A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat.
 • A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg.
 • Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.
 • Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendben működnek.. A felsőoktatási intézmények kollégiumai zárva vannak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg.
 • Magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig megtarthatóak. Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.
 • Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt.
 • A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a polgármester feladata. Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

Kijárási korlátozás alóli kivételek:

Az alábbi esetekben este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása:

 • egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén,
 • életvédelmi céllal,
 • munkavégzés céljából,
 • a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából,
 • versenyszerűen sportoló számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel ilyen célú közlekedés céljából,
 • kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a közterületen tartózkodás azzal, hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el.

A maszkviselési szabályok megerősítése

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles

 • a tömegközlekedési eszközön utasként,
 • a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken,
 • az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
 • az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével - a bevásárlóközpont területén,
 • a levéltár külső személyek számára látogatható területén,
 • ügyfélfogadási időben a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
 • a postai szolgáltató által az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá
 • minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben - az ott foglalkoztatottakat is beleértve - rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
 • minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
 • a vendéglátó üzletben történő munkavégzés során és vendégként
 • egészségügyi intézmény területén mindenki a kórteremben levő ápolt beteg kivételével
 • a szociális intézményben ellátottak a közösségi helyiségekben

orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet változatlanul hatályos

E Korm. rendelet határozza meg a polgárőr szervezetek döntéshozatalára a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokat.

Az 502-es Korm. rendelet alkalmazásáról korábban kiadott tájékoztató továbbra is a helyes jogkövetést szolgálja.


Budapest, 2021. február 24.

Dr. Soos László Károly

Forrás: opsz.hu

Hírszerkesztő: Magyari Béla