Pályázati felhívás!

2021.03.26

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége az ELN/38/2021.(2021.03.26.) számú határozata alapján országos pályázatot ír ki "Polgárőr Város", "Polgárőr Község", "Fővárosi Polgárőr Kerület" címek elnyerésére.

A pályázatcélja: azon városok, községek és fővárosi kerületek önkormányzatainak, valamint a partner polgárőr egyesület munkájának elismerése, amelyek vezető szerepet játszanak a polgárőr mozgalomban, valamint a helyi közrend, közbiztonság, a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében hatékony támogatója és kezdeményezője a helyi bűnmegelőzésnek.

Pályázati feltételek, illetve a pályázat benyújtásának módja: a pályázó öt éven belül nem volt nyertese egyik címnek sem;

b) a pályázaton résztvevő településen (fővárosi kerületben) hatékony és eredményes polgárőr egyesület működjön;

c) a település(fővárosikerület)önkormányzata úgy anyagilag, mint erkölcsilegtámogatója legyen a polgárőregyesületnek;

d) a település (fővárosi kerület) rendelkezzen bűnmegelőzési elgondolással, amelyet a képviselő-testület fogadott el;

e) legyen biztonságos a település (fővárosi kerület) bűnügyi helyzete, a társadalmi bűnmegelőzésterén pedig jelentős fejlődést tudjanak felmutatni a helyi bűncselekmények számának csökkentésében;

f) a pályázatot a település (fővárosi kerület) POLGÁRŐR EGYESÜLETE és ÖNKORMÁNYZATA közösen nyújtsa be a POLGÁRMESTER és az EGYESÜLETI ELNÖK aláírásával az illetékes megyei (fővárosi) polgárőr szövetség útján, annak egyetértésével és támogatásával;

g) továbbá csatolják a pályázat anyagihoz az illetékes városi (fővárosikerületi) RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK támogató nyilatkozatát.

Különösen azon települések pályázatát várjuk nagy figyelemmel, amelyek polgárőr egyesületének ifjú polgárőr tagjai is vannak.


A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatot az Országos Polgárőr Szövetség Központi irodájának titkárságára (1077 Budapest, Király u. 71.) írásban postai úton, vagy a palyazat@opsz.hu e-mail címre (szkennelt formában, illetve "pdf' formátumban) kell benyújtani 2021. május 21-én (péntek) 13.00 óráig.

Postai feladás esetén az elbíráláskor a postai bélyegző lenyomatán szereplő dátum és időpont az irányadó.

A határidőn túl benyújtott pályázatokat a bírálóbizottság nem veszi figyelembe! A pályázat elbírálásának határideje:

Az OPSZ elnökségi ülése(a bírálóbizottság javaslata alapján)2020.június l-én hozza

meg határozatát a tárgyévi pályázatok azon nyertes városairól, községeiről és fővárosi kerületéről, amelyeknek polgármesterei és a pályázaton részt vett partner polgárőr egyesületek elnökei vehetik át az Országos Polgárőr Szövetség "Polgárőr Város",

,,Polgárőr Község" vagy "Fővárosi Polgárőr Kerület" díszoklevelét.

Az elnökség döntéséről az OPSZ a pályázókat írásban értesíti. Az elnyert címek (díszoklevelek) átadására az Országos Polgárőr Nap keretében kerül sor.

Az Országos Polgárőr Nap tervezett helyszíne és időpontja: Mórahalom, 2021. augusztus 14. (szombat).

A nyertes település (fővárosi kerület) pályázaton részt vett partner polgárőr egyesülete 100 ezer forint, működési támogatásban részesül.


Letölthető dokumentum:

- Pályázati kiírás

Forrás: opsz

Hír szerkesztő: Magyari Béla