Polgárőr közgyűlés volt Csengelén

2019.11.25

2019. november 23-án tartotta éves közgyűlését a Csengelei Polgárőr Csoport. A faluházban megtartott rendezvényen a polgárőrökön és párjukon kívül megjelentek az önkormányzati képviselő-testület tagjai a polgármesterrel, a megyei polgárőr szövetség elnöke, a Szeri Polgárőr Egyesület elnöke, valamint a helyi társ egyesületek elnökei.

Bangó Péter beszámolójában elmondta, hogy a 2018-as évben összesen 1840 óra járőrszolgálatot láttak el az önkéntes bűnmegelőzők. Emellett tíz rendezvény biztosítását is ellátták 344 órát teljesítve. Régi hagyomány, hogy az iskolakezdési hónapban segítik a közlekedésben az iskolába igyekvő gyerekeket, valamint a halottak napját megelőző héten a temetőt vigyázzák. Az összes teljesített szolgálat 2184 órát tett ki, ami 225 órával több az előző évihez képest. 2018-ban sikerült lecserélni a régi Opel szolgálati autót egy Nissan terepjáróra, melyet a Belügyminisztériumtól kaptak használatra. A járművek összesen 12.335 km-t tettek meg. Az elmúlt évet 24 fős tagsággal zárták. Ez év nyarán az elnöki mandátum lejárt. A tagság titkos szavazással, 100 %-os támogatással újra megbízta őt az egyesület vezetésével.

Csókási Jenő, a felügyelő bizottság elnöke az egyesület pénzügyeiről számolt be. Megállapította, hogy a rendelkezésre álló keret túlnyomó része a szolgálatim járművek üzemeltetésére és javíttatására lettek fordítva. Az ellenőrzések során a pénzügyi elszámolásokban hibát nem találtak.

Batiz István, a megyei polgárőr szövetség elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a Nissan terepjárók nagy darab autók, de viszont könnyen elromolhatnak. A megyében még egy ilyen polgárőr jármű van, de ott annyi könnyebbség van, hogy ott saját maguknak tudják javíttatni. Kérte, hogy nagyon körültekintően használják a Nissant, mert súlyos százezrekbe kerül a javíttatása. Megköszönte a csengelei polgárőrök 2018-as kiemelkedő munkáját, és egy elismerő oklevelet egy dísztárggyal adott a helyi egyesület elnökének.

Dr. Tóth Tibor polgármester is megköszönte a polgárőrök munkáját. Egyetértett azzal, hogy a polgárőr jármű látványa elriasztja a bűnelkövetőket. Lakossági jelzés alapján kérte, hogy minden polgárőr lásson el szolgálatot, ne csak egyeseket lássanak a szolgálati járművel közlekedni.

Mucsi Antal, az ópusztaszeri polgárőr elnök is arról szólt, hogy a polgárőr a reggeli felkelésétől kezdve polgárőr, akkor is, ha nincs szolgálatban. A bűnmegelőzés céljából nagyon hasznos, ha a látják a településen közlekedő polgárőr autót.

Kun-Szabó Tibor csengelei polgárőr megkérdezte a megye polgárőr szövetség elnökét, hogy több százezer forintos javíttatás után visszaveheti-e a Belügyminisztérium a használatra kiadott járművet. A válasz szerint nem, a járműnek a helyi egyesület az üzembentartója addig, amíg ezt csak akarják.

A hozzászólások után az egyesület 17 tagja a beszámolókat egyhangúlag elfogadta.

Ezután jubiláló polgárőrök elismerése következett. 10 éves emléklapot és dísztárgyat Csányi Krisztina és Juhász Józsefné kapott, dr. Varga Szabolcs pedig 15 év szolgálat után járó elismeréseket vehette át.

A hivatalos részt vacsora követte.

Írás és fotó: Molnár Mihály titkár

Hírszerző: Magyari Béla