Polgárőrség a magyar labdarúgásért

2019.03.04

Az együttműködés eddigi tapasztalatairól és jövőbeli lehetőségeiről tartott fórumot a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) és az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) március 2-án az MLSZ Telki Edzőcentrumában.


Dr. Barczi Róbert, az MLSZ versenyigazgatója tolmácsolta a résztvevőknek dr. Vági Márton főtitkár üdvözletét és kiemelte, hogy rendkívüli jelentőséggel bír a polgárőrök jelenléte a megyei első, másod- és harmadosztályú labdarúgó mérkőzéseken. A gyakorlatban már bebizonyosodott, hogy a helyi szurkolók sokszor jobban hallgatnak a környezetükből kikerülő polgárőrökre, mint bármely más hatóság figyelmeztetésére.


Samu István, az MLSZ biztonsági igazgatója előadásában leszögezte, hogy a sportszövetség továbbra is igényt tart a polgárőrség szerepvállalására és lehetőségeihez képest támogatja a szervezetet. Emlékeztetett a 2013 szeptemberében az MLSZ és az OPSZ között megkötésre kerülő együttműködési megállapodásra alapján a polgárőrök már több mint öt éve hivatalosan is részt vesznek az alacsonyabb osztályú bajnoki mérkőzések biztosítási feladataiban. A megállapodásban foglaltaknak megfelelően OPSZ és az MLSZ két alapvető célt tűzött ki. Az első, hogy a közös tevékenység járuljon hozzá a labdarúgó-mérkőzések környékén a közrend és közbiztonság fenntartásához, a kulturáltabb szurkolási feltételek megteremtéséhez. A második, hogy a nagyszámú megyei és az alacsonyabb szintű osztályokban zajló mérkőzés biztonsági kihívásainak kezelése hatékonyabbá váljon egymás kölcsönös támogatásával. A polgárőrök segítik a nézők közlekedését, parkolását, figyelőszolgálatot látnak el, közreműködnek a rendbontók beazonosításában, segítséget nyújtanak a rendezvény szervezőinek. Az MLSZ pedig közreműködik a biztosításokban résztvevő polgárőrök képzésében, pénzügyi támogatást, technikai eszközöket biztosít azon polgárőr szervezetek számára, amelyek kiemelten vesznek részt a mérkőzések biztosításában. Ennek megfelelően az MLSZ évente 4,8 millió forint anyagi támogatást nyújt az OPSZ-n keresztül a mérkőzések biztosításában résztvevő egyesületek támogatására és további 200 ezer forinttal járul hozzá a polgárőrök nyári képzési táborainak költségeihez, valamint jutalomban részesíti az együttműködési tevékenységben kiemelkedő munkát végző polgárőröket és szervezeteket. Az MLSZ biztonsági igazgatója végezetül utalt arra, hogy a sporttörvény a módosítását követően további lehetőségeket teremt a biztonsággal összefüggő, célzott támogatási feltételek javítására.

Dr. Túrós András, az OPSZ elnöke beszédében kiemelte, hogy a polgárőrség legfontosabb célja a közbiztonság fenntartásában való közreműködés, erősíteni az emberek szubjektív biztonságérzetét, részt venni a határvédelemben, az illegális migráció megfékezésében, segíteni a határon túli polgárőrségek megalakulását, munkáját és részt venni az alacsonyabb osztályú labdarúgó-mérkőzések biztosításában. Mint kiemelte az emberek megítélése alapján a közbiztonságnak szerves részét képezi a labdarúgó mérkőzések biztonságos megrendezése is. Az OPSZ elnöke mérföldkőnek, hagyományteremtőnek nevezte a Telkiben megtartott rendezvényt, ahol a sportág vezetői és a közbiztonságért felelős szakemberek találkoztak. Mint elmondta, a futball a világ legnépszerűbb sportága, amelynek eseményeit milliók követik nyomon. A nézők 99 százaléka békésen és sportszerűen szurkol kedvenc csapatának, de bizonyos csoportok tagjai a balhé és rendbontás miatt járnak a pályára. Bár ez elsősorban az élvonalbeli meccsekre jellemző, ám az alacsonyabb osztályú mérkőzéseken is megjelent az erőszak, a bíró, az ellenfél játékosainak vagy szurkolóinak a bántalmazása. A megyei vagy annál alacsonyabb szintű labdarúgó-mérkőzéseken a helyi viszonyokat és embereket jól ismerő, formaruhában megjelenő polgárőrök munkája nélkülözhetetlen a rendbontás megelőzésében és a garázdák kiszűrésében. Ennek köszönhetően javult a helyzet az említett besorolású találkozókon, a szurkolók és a játékvezetők visszajelzései ezt igazolják. Az elmúlt öt évben az alacsonyabb osztályú találkozók biztosításában 238 polgárőr egyesület vett részt, 400 polgárőrrel mintegy 30 ezer szolgálati órában. Az MLSZ-től ebben az időszakban 25 millió forint támogatás érkezett.
A Polgárőrég elnöke, ha osztályozni kellene az együttműködés eddigi tapasztalatait, akkor erős hármas értékelést adna. A helyi polgárőr egyesületek nem kapták meg minden esetben azt a szervezeti támogatást és különleges figyelmet, amelyet megérdemelt volna a szerződésben rögzített tevékenység. Voltak kiemelkedően teljesítő megyék, mint például Békés, Borsod, Fejér és Zala, de sok helyütt hiányzott a megfelelő koordináció a klubok, a polgárőrség és a rendőrség között. A feladatok összehangolását nyilvánvalóan a rendezvény szervezőjének kell elvégeznie - hangsúlyozta dr. Túrós András.
Lakatos Tibor rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Főosztályának vezetője felszólalásában a polgárőrök jogait és kötelezettségeit ismertette a labdarúgó-mérkőzések biztosításával kapcsolatban. A polgárőrök tevékenységét az idevágó törvények és a rájuk vonatkozó szolgálati szabályzat határozza meg. Az alacsonyabb osztályú mérkőzéseken a rendőrség általában nincs jelen, ilyenkor a nélkülözhetetlen biztonsági feladatokat: a közlekedési rend fenntartását, a szurkolók beengedését, megszűrését, a játékvezetők, az edzők és a sportolók védelmét rendszerint a polgárőrök végzik el. A rendezvényszervező sportegyesületeknek alapvetően az az érdekük, hogy előzetesen helyesen mérjék fel, mikor milyen jellegű biztonsági munkára van nagyobb szükségük. Ugyanis ha a polgárőr rendezőként van jelen egy-egy eseményen, akkor a polgárőr mivoltából származó közterületi, hatásköri jogosultságai már nem illetik meg, le kell vennie a formaruháját, megszűnik a közfeladatot ellátó személy volta, csak rendezőként járhat el a belső helyszínen. Lakatos Tibor befejezésül egy olyan közvélemény-kutatás adatait ismertette, amely szerint a lakosság 90 százaléka elégedett a rendezvények, s ezen belül a sportrendezvények biztonságával.
A délelőtti ülésszakot követően a tanácskozás munkafórummá alakult át, ahol a polgárőröktől érkező kérdések, észrevételek arra vonatkoztak, hogy fontos, lenne annak meghatározása, hogy a gyakorlatban hogyan válik szét a mérkőzések biztosítási feladatai a szervezők és a polgárőrök között. A felszólalásokra reagálva dr. Túrós András elmondta, hogy készítenek az MLSZ-el és az Országos Rendőr-főkapitánysággal erre vonatkozóan egy pontos iránymutatást a polgárőr egyesületek részére.

A délutáni ülésszakban a megyei szintű együttműködés során kialakult jó gyakorlatokat mutatták be a felszólalók. Horváth Róbert, a Zala Megyei Polgárőr Szövetség elnöke és Józsi György, az MLSZ Zala Megyei igazgatója által közösen megtartott előadásban kiemelésre került, hogy a kezdetektől fogva nagyon erős volt az az együttműködési szándék, amely életre hívta az MLSZ, a Polgárőrség és Rendőrség együttműködésével a megyei mérkőzések biztosítását koordináló Zala Megyei Biztonsági Bizottságot. A bizottság munkájának szerves részét képezi a folyamatos kockázatelemzés, a mérkőzések biztonsági szempontú osztályozása, és a biztosításban résztvevők meghatározása, a fegyelmi ügyek áttekintése, és az elvégzett munka értékelése. Mint elmondták az együttműködés eredményeként a 2017/2018-as bajnoki idényben megrendezett 1503 mérkőzésen, összesen 8 fegyelmi ügy volt mindösszesen. Az összehangolt tevékenység eredménye, hogy nagyon sokat javult a mérkőzések biztonsági színvonala.

Madarász István, a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese a megyei biztonsági bizottság munkájának bemutatása során elmondta, hogy tevékenységük eredményeként a kisebb rendbontásokat leszámítva a megyében rendben zajlottak a mérkőzések. Előadása végén a Polgárőrség és az MLSZ vezetése felé javaslattal élt, hogy a mérkőzésen résztvevő polgárőröket képezzék ki a hirtelen szívmegállás kezelésére alkalmas defibrillátor készülékek használatára.
Támba Miklós, az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Biztonsági és Technikai Bizottságának elnöke hozzászólásában kiemelte, hogy azokon a településeken, ahol a helyi polgárőrségek részt vesznek a meccsek biztosításában, kitűnő együttműködés alakult ki. Javasolta, hogy lehetőség szerint a jövőben minél több polgárőr kapcsolódjon be a sportesemények rendezői részére előírt képzési programba.
A rendezvény utolsó felszólalója, dr. Jakó Gábor, az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fegyelmi Bizottságának elnöke kiemelte, hogy a megyei labdarugó mérkőzések összehangolt biztosítása érdekében 1995 óta van együttműködése az MLSZ Igazgatóságának és a megyei rendőr-főkapitányságnak, amely 2006-ban került megújításra. Az együttműködéshez csatlakoztak a polgárőrök is. A közös munka hatékonysága az egy csatornás információáramlásnak köszönhető gyorsaságban rejlik.

A beszédeket követően Samu István biztonsági igazgató és dr. Túrós András elnök elismeréseket adott át. A megyei első, másod- és harmadosztályú mérkőzések biztosításában vállalt aktív közreműködéséért elismerést vehettek át: Klaj Flórián (Borsod-Abaúj-Zemplén Megye), Telek Attila (Fejér Megye), Weisz Gábor (Komárom-Esztergom Megye), Kohári László (Pest Megye) polgárőrök, valamint a Bólyi Polgárőr Egyesület (az elismerést Peti József elnök vette át az egyesület nevében) és a Közbiztonsági Polgárőrség Vásárosnamény (az egyesület nevében Tar Sándor elnök vette át az elismerést). A Csongrád Megyei MLSZ Igazgatóság kezdeményezése az elmúlt évtizedekben a helyi labdarúgó mérkőzések biztosításában történő aktív közreműködéséért Samu István biztonsági igazgató a elismerést adott át Kun-Szabó Tibor polgárőrnek.(Szöveg: Gyügyei Lilian, fotók: Sebestyén Jenő)

Feltette: Magyari Béla