Soron következő elnökségi ülést tartott a megyei polgárőr szövetség

2023.04.28

Április 26-án tartotta soron következő elnökségi ülését a Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége. Az értekezletet a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség épületében tartották meg.

Az ülésen jelen voltak az elnökség tagjai és a járási koordinátorok.

Az ülést Batiz István, megyei elnök nyitotta meg, és köszöntötte a résztvevőket. Az ülésen az elnökség teljes létszámmal volt jelen. A járási koordinátorok közül, a csongrádi, a szentesi és a hódmezővásárhelyi nem volt jelen.

Ezután az elfogadott napirend szerint folyt az értekezlet. Áttekintették az előző értekezleten kapott feladatokat és azok végrehajtásának helyzetét Varga Pál elnökhelyettes vezetésével. A járási koordinátorok még folytatják az egyesület vezetőivel való megbeszéléseket május hónapban is. Elmondták, hogy az időpont egyeztetések egy kicsit nehézkes az egyesület vezetőivel, de folyamatban van a járások területén a közös megbeszélések szervezése.

Az egyesületek támogatását végrehajtották. A támogatási szerződéseket az egyesületek megkapták. Határoztak arról, hogy a honlapra is fel kell tenni a pénzügyi elosztási tervet, hogy minden egyesület lássa azt.

Batiz István megyei elnök a szakmai beszámolót ismertette, majd vitára bocsájtotta. A beszámolóban foglaltakkal az elnökség egyetértett és a közgyűlés elé terjeszthető. Elmondta, örül annak, hogy kistérségi fórumok megtartását sikerként értékelik, mert az információ áramlását fontosnak tartja.

Szemesi Szilveszter FEB elnök elmondta, hogy az alapfeledatokon felül sok olyan feladatot hajtanak vére az egyesületek, ami igen csak leterhelést jelent az egyesületek számára. A feladatok mérséklését javasolja. Jelen körülmény szerint az önkormányzatok egy jó része nem tudja támogatni az egyesületek működését.

Az OPSZ küldött közgyűlésre a küldöttek utaztatása megvan szervezve.

Az elnökség áttekintette a 2022 év gazdálkodását. Varga Pál elnökhelyettes javasolta, hogy szövetség gazdálkodása a jövőben legyen átlátható, mivel közpénzről van szó. A honlapra kerüljön fel a főkönyvi kivonat is az elmúlt év gazdálkodásáról, javaslatot az elnökség támogatta.

Györgyiné Mészáros Erzsébetet gazdasági alelnök értékelte a 2022 év gazdálkodását, ugyan ezt még Tóth Zoltánné előző gazdasági alelnök készítette. Ismertette a 2023 évi költségvetési tervet, amelyet az elnökség némi korrekció után elfogadott és az közgyűlés elé terjeszthető.

Varga Pál elnökhelyettes ismertette az SZMSZ tervezetét, javasolta, hogy mindenki nézze át és ahol változtatásra van javaslat azt tegyék meg, hogy a következő elnökségi ülésen el lehessen fogadni.

Ezután Sárközi László szakmai alelnök értékelte a migrációval kapcsolatos polgárőr tevékenységet. Azt javasolta, hogy elsősorban a megye területén levő polgárőr egyesületek vegyenek részt a határvédelmi feladatokban, természetesen, aki vállalni tudja ezt a szolgálatot.

Mórahalmi elnökként most szervezi az oktatását a szolgálatot vállaló polgárőröknek és új alapokra tervezik helyezni jövőben a határszolgálatot.

Túró István a Röszkei elnök elmondta, hogy most is nagy a migrációs nyomás ezen a területen. A szolgálatokat a rendőséggel közösen végzik, de van önálló szolgálatuk is.

Kis Róbert a Kiszombori elnök elmondta, hogy Makó térségében is nagy a migrációs nyomás, jelenleg a Határvédelmi rendőrökkel még nincs közös szolgálat.

Magyari Béla sajtóreferens tájékoztatást adott a honlappal kapcsolatos feladatokról. Véleménye szerint jól működik a létrehozott megyei kommunikációs csoport. A járási sajtóreferensek rendszeres tájékoztatást adnak a járások területén működő polgárőr egyesületek tevékenységéről.

Egyebek napirend során a járási koordinátorok elmondták, hogy a területükön működő egyesületekkel a kapcsolatuk megfelelő. Pintér Gábor a Szegedi járási koordinátor javasolta az elektronikus menetlevél bevezetését, amely pontosabb elszámolást tesz lehetővé az üzemanyag elszámolás területén. Ezt a formát már az Újszegedi polgárőrség használja.

Batiz István elnök kiemelte és meg dicsérte Pintér Nóra alelnök hölgy tevékenységét az oktatás szervezésével kapcsolatos feladatok végzésével.

Fotó és szöveg Magyari Béla