Tájékoztatás a polgárőr egyesületeknek, civil szervezeteknek

2020.05.18

A civil szervezetek beszámolói papíralapon kizárólag az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) által rendszeresített nyomtatványok legfrissebb közzétett verzióján terjeszthetőek elő.

A korábbi "P" jelű, papíralapú benyújtásra alkalmas nyomtatványok 2019. december 23. napjával kivezetésre kerültek, így a beszámolót ezen űrlapokon nem lehet benyújtani. Az elektronikus eljárásra nem kötelezett civil szervezeteknek továbbra is lehetőségük van a beszámolók papíralapú benyújtására az elektronikus benyújtásra szolgáló nyomtatványok használatával. Az űrlapok itt érhetőek le.

Tekintettel a jelenleg fennálló veszélyhelyzetre, az OBH személyes ügyfél-szolgálata továbbra is szünetel, így a beszámolók papír alapon kizárólag postai úton küldhetők meg az OBH postafiók címére (1363, Budapest, Pf. 24.). A beszámolókat a gyorsabb feldolgozás érdekében lehetőség szerint elektronikus úton, ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül ajánlott benyújtani.


Forrás: www.birosag.hu - NAK/Borovka Zsuzsa

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok

Hírszekesztő: Magyari Béla