Takarékosan gazdálkodott 2020-ban az OPSZ

2021.05.14

A Küldöttgyűlés jogkörében eljáró OPSZ elnöksége május 14-i online ülésén egyhangúlag elfogadta a tavalyi évről szóló költségvetési beszámolót, az előzetes könyvvizsgálói jelentést, valamint az új Etikai Szabályzatot. A beszámolókból egyebek mellett kiderül, hogy a Polgárőrség takarékosan gazdálkodott 2020-ban és növelte tárgyieszköz-állományát.

A veszélyhelyzet miatt elmaradt Küldöttgyűlés jogkörében eljáró elnökség megtárgyalta és egyhangúlag, egységes szerkezetben elfogadta az Országos Polgárőr Szövetség idei költségvetését. Mint ismeretes, az OPSZ Elnöksége 2021. január 22-én elfogadta a 2021. évre vonatkozó eredeti, majd 2021. február 26.-án, a módosított költségvetést. A vonatkozó Kormányrendelet értelmében a Küldöttgyűlés helyett az elnökség, mint ügydöntő szervezet, az OPSZ 2021. évi költségvetését egységes szerkezetben ismételten elfogadta.

A testület vita nélkül elfogadta a 2020-as évről szóló költségvetési beszámolót is, amelyből kiderül, hogy a tárgyi eszközök állománya tovább nőtt, közel 2 millió forinttal, a pénzeszközök ezzel ellentétben viszont csökkentek. A saját tőke értéke mintegy 5 millió forinttal nőtt. A pandémia ellenére a tárgyévi eredmény lényegesen csökkent ugyan, de így is nyereség képződött. Az OPSZ-nek hosszú lejáratú kötelezettsége továbbra sincs, a rövid lejáratú kötelezettségek pedig lényegesen csökkentek. Az előterjesztésből kiderült, hogy a tavalyi támogatási összeg és az összes bevétel közel 90 millió forinttal nőtt az előzi évihez képest. A beszámoló egyebek mellett megállapította, hogy az Országos Polgárőr Szövetség a közhasznúsági feltételeknek teljes körűen megfelelt, a szövetségeknek, egyesületeknek, tagozatoknak továbbadott támogatás a források több mint 90%-át tette ki, a központi gazdálkodás takarékosan működött. Összességében a társadalmi hasznosulási érték a teljesített szolgálati órák figyelembe vételével 11 milliárd 218 millió forint volt 2020-ban.

Visszaélést, csalásra utaló jelet nem tapasztaltak az OPSZ gazdálkodásában - Ez már az előzetes könyvvizsgálói jelentésből derült ki, amely egyebek mellett megállapította, hogy a vagyongazdálkodás szabályszerűsége sokat javult, időben és rutinosabban történt a leltározás és a selejtezés. A követelések kezelése a helyére került és a kötelezettségek állománya is nagymértékben csökkent. Csehné Köteles Rozália könyvvizsgáló azonban továbbra is nagy pénzügyi fegyelemre és takarékos gazdálkodásra bíztatta a Polgárőrséget. Miután az elnökség az online ülésen elfogadta az előzetes beszámolót, kiadhatóvá vált az OPSZ végleges könyvvizsgálói jelentése.

Az OPSZ elnöksége a továbbiakban megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az Szövetség Felügyelő Bizottságának tavalyi évről szóló jelentését. A dokumentum megállapítja, hogy az Országos Polgárőr Szövetség Hivatala, valamint az elnökség, a megyei polgárőr szövetségek, illetve a Budapesti Polgárőr Szövetség működése, gazdálkodása 2020-ban célszerű és jogszerű volt. Az OPSZ vezetői az elfogadott költségvetést folyamatosan felügyelték.

"Köszönet illet minden polgárőrt" - így zárul az Etikai Bizottság 2020-ról szóló beszámolója, amelyet az elnökség ugyancsak jóváhagyott.

A bizottság véleménye alapján, a Polgárőrség etikai helyzete kiváló. A pandémia alatt a polgárőrök egységbe tömörülve kiemelkedő munkát végeztek, szinte etikai és szakmai szabályszegély nélkül.

Elfogadta az elnökség a Polgárőrség új Etikai Szabályzatát is. A szabályzat előterjesztői szerint az új "magatartási kódex" megszüntette a korábbi jogi differenciákat, emellett egyszerűbbé és átláthatóbbá vált. Az új Etikai Szabályzat jogszabályi felépítésű, megfogalmazza a személyi hatályt, és - külön kitérve a polgárőr vezetőkre - azokat a magatartási szabályokat, amelyek szándékos megsértése etikai vétséget von maga után. A vitában többen ismét felvetették, hogy szigorítani kellene a Pőtv. bizonyos szakaszait, hogy ne lehessen tagja a Polgárőrségnek, az, akit például szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elmarasztaltak. Az OPSZ elnöke a törvénymódosításig azt javasolta, hogy íratlan szabályként az egyesületek zárják ki tagjaik sorából azokat a személyeket, akik súlyos etikai vétséget, vagy bűncselekményt követnek el.

Az ülés résztvevői szavaztak az OPSZ által meghatározott idei tagdíj mértékéről is. Eszerint, a tagdíjat idén is nulla forintban állapították meg, amely Dr. Túros András elnök szerint példaértékű kell legyen a megyei szövetségek számára is.

Az elnökség döntése értelmében, a további 5 évben is Prof. Dr. Besenyei Lajos irányítja elnökként a tagságában megújult OPSZ Tudományos Tanácsát.

Dr. Túrós András elnök az ülésen bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt elhalasztott Küldöttgyűlést július 3-ára hívja össze. 

szöveg: Bakonyi Ágnes
fotó: Sebestyén Jenő

Hír szerkesztő: Magyari Béla