Tisztújítás Röszkén

2024.01.13

Az év szinte minden napján, összesen több mint tizenkétezer órában adtak szolgálatot tavaly a röszkei polgárőrök. A település biztonságának őrzése mellett munkájuk nagy részét a határrendészeti szervek segítése, és az illegális migráció elleni harc teszi ki – hangzott el az egyesület 2024 január 12-i közgyűlésén, amelyen ismét elnöknek választották Turó Istvánt.

Tóth Edina levezető elnök köszöntötte a megjelenteket.

A köszöntések után elsőként tisztségviselői választást végeztek el Dobos Sándor jelölőbizottság elnökének előterjesztése alapján. A közgyűlés ismét megválasztotta elnöknek Turó Istvánt, elnökhelyettesnek Áfra Károlyt, és titkárnak ifjú Fodor Lászlót.

Ezután az előterjesztés alapján a közgyűlés módosította az egyesület alapszabályát egyhangúan.

Turó István egyesületi elnök megbízásából a beszámolót Tóth Edina polgárőr tartotta meg. A beszámolójában arról beszélt, hogy a megye más egyesületeihez hasonlóan, a röszkei polgárőrökre is plusz terhet rótt a migráció elleni küzdelem is. Segítették a szociális hálózat és a háziorvosok munkáját és kiemelt figyelmet fordítottak a külterületeken élőkre, de a legnehezebb feladatot tavaly is és ma is a határrendészeti szervek munkájának segítése adja. A tavalyi évben az elnök egy röszkei lakos életét is megmentette, ezért az OPSZ elnöki elismerésben is részesítette.

"A migrációban maximálisan megpróbálunk helytállni, ami bizonyítja, hogy az elmúlt évben a migrációs helyzetben több mint 3000 migránsnak a közös feltartóztatásában, és önállóan a visszatartásában is segítettünk a határrendészetnek, és a helyi rendőr kollégáknak" – hangzott el a beszámolóban. A szolgálati óraszámuk a múlt évben meghaladta a 12.000 órát. Napi szinten szolgálatban voltunk, nappali és éjszakai szolgálatot is ellátták folyamatosan, ami szolgálatonként 2-3 fő, alkalmanként 8-10 fő, ez szolgálatonként 8-12 órát jelentett személyenként.

Áfra Károly elnökhelyettes beszámolt az egyesület gazdálkodásáról, elmondta, hogy több mint 3 millió forinttal gazdálkodtak az elmúlt évben. Köszönetét fejezte ki az 1%-ot felajánlóknak, mert a felajánlásból több mint 500 ezer forint érkezet a számlájukra. Majd ismertette a 2024 évi költségvetési tervezetet.

A beszámolókat a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

A közgyűlésen résztvevő Dr. Túrós András OPSZ elnöke köszöntötte a részvevőket és nagyrabecsülését fejezte ki azért a tevékenységért, amit a röszkei egyesület végez az országhatár védelmében. Ezután az elnök elmondta, hogy szeretné kiegészíteni a beszámolót, amit egyébként nagyra értékel, amelyből kimaradt, hogy augusztus 20-án Novák Katalin Magyarország Köztársasági elnöke a Magyar érdekereszt ezüst fokozatával Turó István elnököt kitüntette, amihez gratulált.

Az OPSZ elnöke ezután ünnepélyesen bejelentette, hogy az egyesületet 600 ezer ft támogatásban részesíti január elsejétől, az erről szóló támogatási szerződést közösen aláírták az egyesület elnökével.

Az egyesület elnöke meghívta az OPSZ elnökét, amit örömmel fogadott, de egyébként is elakart jönni, hogy az OPSZ elnöksége nevében köszönetét fejezze ki a Röszkei Polgárőr egyesületnek, hogy jelentősen részt vettek Magyarország államhatárának védelmében és igen jelentőse részt vettek a migráció elleni küzdelemben és az ország védelmében dolgoznak. "Ezt nagyra kell értékelni, hogy a polgárőrség egyedüli civil szervezetkén részt vesz a migráció elleni küzdelemben. Nem csak a település biztonságát szolgálják, hanem az országét is, és a legnagyobb érték, hogy ezt önként, szabadidőjük terhére teszik".- tette hozzá az elnök.

Az OPSZ elnökét büszkeséggel tölti el, hogy a migráció elleni küzdelemben civil szervezetként egyedüli zászlósa a röszkei polgárőr egyesület, amelyhez szintén gratulált. A határvédelmi tagozatát az OPSZ tíz éve hozta létre, amely a lejobban működő tagozat az OPSZ-nél. Az egyesület eredménye is reális és a számok tükrözik ezt a fantasztikus eredményt. A múlt évben 15000 migráns elfogása volt a polgárőrségnek a déli határszakaszon. Ebbe az eredménybe beletartoznak még Mórahalom, Ásotthalom és más polgárőr egyesületek is. Magyarországnak egy olyan civil szervezete van, amely egyedüliként segíti a rendészeti szervek munkáját az illegális migráció elleni harcban.

Az országgyűlés elfogadta a polgárőr tőrvényt, mely szerint a polgárőrség feladata lesz a határvédelem, természetesen önkéntes alapon, igy meg lessz a jogivédelem a határszolgálat ellátásához. Ezzel az országgyűlés kifejezte, hogy bizalmat adott és elismerést a polgárőrségnek, melyre hosszútávon is szükség lesz. A határvédelem területén a határvonaltól 8 kilóméteren belül videó felvételt is alkalmazhatnak a polgárőrök. Ez egy óriási bizalom a polgárőrségnek, hogy megadták az állami szervek ezt a lehetőséget. Véleménye szerint ma az országban biztoság van, természetesen a rendőrség mellett a polgárőrök hozzátettek egy jókora adagot. A másik küldetése a humán terület a közösség, amelyet formál a polgárőrség. A mai rendezvény is közösség formáló, hiszen a polgárőrök is közösséget alkotnak. Nagyon fontos küldetésünk a közbiztoság védelme és, hogy van a polgárőrségnek egy közösség formáló ereje is, Tiszta szívből gratulálok az eredményhez, és köszönöm, hogy itt lehetek, – tette hozzá az elnök.

Röszke polgármestere Borbásné Márki Márta nagy tisztelettel köszöntött mindenkit, külön kiemelten a tábornok urat is, hogy kitüntetésben részesült Pista bácsi és, hogy elfogadta a meghívást, ezzel részese lehet egy jó közösségnek is. Azért kért szót, hogy a tábornok úr gondolataihoz csatlakozzon, hisz benne is hasonló megfogalmazások vannak. Beszélt az egyesület további támogatásáról, és biztosította az egyesületet a támogatásról a lehetőségei figyelembe vételével. Megköszönte a településen működő polgárőrök emberfeletti munkáját, hiszen, mint fogalmazott, mindenki biztonságban érezheti magát Röszkén.

Dr Révész Szabolcs a Szegedi Határrendészet parancsnoka elismerését és köszönetét fejezte ki a rendőrség nevében a múlt évben végzett közös munkáért, amit a polgárőrök végeztek. Megerősítette, hogy a beszámolóban elhangzott adatok valósak. Elmondta, hogy tavaly több mint 80 ezer migránssal szemben intézkedtek a rendőrök.

Az OPSZ elnöke a polgárőr mozgalomban végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként elnöki dicséretben és jutalomban részesítette ifj. Fodor Lászlót és Dobos Sándort.

A közgyűlés végén köszönetét fejezte ki az egyesület munkájáért a megyei szövetség elnöke, Batíz István, aki az egyesület részére egy elismerő plakettet és egy táblagépet adott át, amelyet Turó István elnök vett át.

A Röszkei Polgárőr Egyesület elnökség jutalmazottjai:

Antóci Lenke, Antóci Bence, Barna Bence, Dobos Sándor, Fekete Tibor, Osznovics Mátyás, ifj. Fodor László, Tombácz Zoltán, Tari Krisztián, Vajas Tamás, Varga Dávid és Turó István.

Szöveg és fotó: Magyari Béla