Tisztújító közgyűlés Csongrád-Csanád megyében

2022.11.19

Batiz Istvánt egyhangúlag választották meg újfent a megyei szövetség elnökének Szegeden, a Csongrád-Csanád Megyei Rendőrfőkapitányság épületében 2022. november 19-én

A közgyűlésen tiszteletét tette Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Dr. Polyák Zsolt r. ddtbk., a Csongrád- Csanád Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője, Mihálffy Béla, országgyűlési képviselő, Dr. Mezey Róbert, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járásának hivatalvezetője, Rókus Imre t. alez., a Csongrád- Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató helyettese, Dr. Németh Krisztina, az Országos Idegenrendészeti Kirendeltség Dél-Alföldi Regionális Igazgatóságának vezetője, Csorba Sándor, az OPSZ határvédelmi tagozatának vezetője és Gyarmati Sándor, az OPSZ elnökségi tagja, a Békés Megyei Szövetség elnöke.

A közgyűlés megnyitása után 1 perces néma felállással emlékeztek meg elhunyt polgárőr társaikról a jelenlevők.

A közgyűlés elején Batiz István, megyei elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a tisztújítás az elnök személyét is érinti, ennek okán a levezető elnök feladatainak ellátására Varga Pált, a Domaszéki Polgárőr Egyesület elnökét kérte fel, aki ezt elfogadta s a közgyűlés is támogatását mutatta ebben.

A kötelező közgyűlési elemek lebonyolítását követően Batiz István elnök tartotta meg szóbeli kiegészítését az elmúlt 5 év tevékenységével kapcsolatban. Az elnök úgy fogalmazott a "a polgárőrség teljes mértékben kitett magáért." Beszédében megemlítette a koronavírus járvány kapcsán teljesített feladatokat, többek között kiemelve a szociális feladatok ellátását, a hatóságok folyamatos segítését. Kiemelte Szentes város polgárőrségét, ahol a polgárőrök naponta több mint száz fő részére szállítottak ki ebédet.

Elnök Úr kiemelte továbbá a Mórahalmon szervezett Országos Polgárőr Napot, annak lebonyolítását, a szervezési feladatok gördülékenységét. Ennek kapcsán megköszönte a segítők munkáját, többek között Mórahalom polgármesterének, a Csongrád-Csanád Megyei Rendőrfőkapitányságnak és a Katasztrófavédelemnek a segítségét, támogatását. Elmondta, hogy az OPSZ elnökének meggyőződése, hogy az eddigi legjobb polgárőr napon vehettek részt a megjelentek.

Beszámolójában kiemelte a migrációs helyzetben tanúsított kimagasló feladatellátást, melynek folytatása elengedhetetlen hazánk védelme érdekében. Köszönetét, tiszteletét és nagyrabecsülését fejezte ki minden polgárőr tag felé, akik a határvédelmi szolgálatokban részt vesznek.

Az elnöki beszámolót követően Tóth Zoltánné, leköszönő gazdasági alelnök ismertette az elmúlt öt év gazdálkodását, mely során tájékoztatást adott arról is, hogy az OPSZ által végzett pénzügyi ellenőrzések során mindent rendben találtak, a CSMPSZSZ gazdasági működését példaértékűnek minősítették. Alelnök asszony beszámolója végén megköszönte az elmúlt 23 év közös munkáját, melyet 1999-ben kezdett meg, sok sikert, további jó munkát kívánt polgárőr társainak.

A beszámolók sorát a Felügyelő Bizottság tagja, Kiss Róbert mondatai követték és zárták. A bizottság tagja elmondta, hogy a megye működését folyamatosan ellenőrizték, figyelemmel kísérték, a gazdálkodásban, folyamatokban mindent rendben találtak, a szervezet vezetése felelősségteljesen, átgondoltan történt.

Mihálffy Béla az elhangzott beszámolókra reagálva elmondta, hogy ezekből is kitűnik, hogy a szövetség munkáját kiválóan végzi. Megköszönte továbbá a polgárőrök helytállását, kiemelve a határvédelmi feladatok ellátásában tevékenykedő önkénteseket és a Kiskundorozsmán működő egyesület tagjait. 

Dr. Túrós András, felszólalásában válaszolt az elhangzott beszámolókra, hozzászólásokra, kiemelte, hogy fontosnak tartja, hogy a szövetség élén egy tapasztalt, gyakorlott vezető álljon, így kifejezett támogatásáról biztosította Batiz István elnököt, akit pozitív vezetőként jellemzett, kinek a munkáját az OPSZ vezetése nagyra értékeli. Hozzászólásában elmondta, hogy a Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége jól működik, kiemelte, hogy elismerésre méltó a megyében működő egyesületek száma. Az OPSZ elnöke elmondta, hogy a megyében, országos szinten is elismerten működik a határvédelmi tagozat, mely Mórahalmon alakult meg. Az elnök úgy fogalmazott, a Mórahalmon szervezett polgárőr nap "csúcs polgárőr nap volt", mely "méltó volt a polgárőrség 30. évfordulójához, ezzel Csongrád-Csanád megye jelesre vizsgázott". Beszéde végén sok sikert, jó egészséget kívánt a megye polgárőreinek.

Dr. Polyák Zsolt, hozzászólásában beszélt arról, hogy a rendőrség munkatársai miként látják a polgárőrök munkáját, tevékenységét. Kiemelte, hogy a rendőrség munkáját, a lakosság biztonságának megfelelő elérésében a polgárőrség a legnagyobb segítséget nyújtó szervezet, mind a határvédelem, mind a rendezvények, ünnepek kapcsán. Dandártábornok Úr beszédében elmondta, hogy számos esetben szolgál információval a polgárőrség, mely bűncselekmények, szabálysértések felderítésében hatalmas segítséget nyújt a hatóságnak. Elmondta, hogy a lakosság visszajelzései szerint elsősorban a rendőrséget, másodsorban a polgárőrséget tartják felelősnek a település biztonságáért. Kiemelte, hogy a polgárőrség törvényesen, panaszmentesen végzi munkáját. Kifejezte köszönetét és nagyrabecsülését a polgárőr mozgalom tagjai irányába.

A Felügyelő Bizottság elnöke lemondása miatt Szemesi Szilvesztert kérte fel az elnök a FEB tagjai közé. Vele együtt ismételten megválasztásra kerültek a bizottság tagjai Szentiné Kovács Beáta és Kiss Róbert. A bizottság elnökének Szemesi Szilvesztert jelölték ki a bizottság tagjai.

A közgyűlés folytatásaként tisztújításra került sor. Az elnökség tagjainak mandátumának lejárta miatt vált szükségessé a tisztségviselők választása. A közgyűlés szavazatai alapján Batiz Istvánt választották ismét elnöknek, elnökhelyettesnek Varga Pált (Domaszéki Polgárőr Egyesület), titkárnak Lázár Jánost (Dóci Polgárőr Egyesület), Gazdasági alelnöknek Györgyiné Mészáros Erzsébetet (Csanyteleki Polgárőr Egyesület), szakmai alelnöknek Sárközi Lászlót (Mórahalmi Önvédelmi Egylet), alelnököknek Pintér Nórát (Újszegedi Polgárőr Egyesület) és Horváth S. Andrást (Szeged-Tarján Polgárőr Egyesület).

A közgyűlésen végezetül jutalmak átadására került sor. Dr. Túros András, az OPSZ elnöke és Dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok adták át az elismeréseket.

A polgárőr érdemkereszt aranyfokozata kitüntetésben részesült:

Szula Ferenc, a Hódmezővásárhelyi Polgárőr Egyesület elnöke és Dobó Attila r. őrnagy, a Mórahalmi rendőrőrs parancsnoka.

Polgárőr érdemkereszt ezüst fokozata kitüntetésben és jutalomban részesült:

Csőke Zsolt, a Belváros-Móraváros Polgárőr Egyesület elnöke és Dobó Zoltán r. őrnagy, a Szegedi Határrendészeti kirendeltség alosztályvezetője.

Polgárőr érdemkereszt bronz fokozatában részesült:

Pintér Nóra, az Újszegedi Polgárőr Egyesület elnöke és Veréb Gábor r. zászlós, a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség szolgálatirányítója.

A Csongrád- Csanád Megyei Rendőrfőkapitányság rendőrségi pajzs jutalomtárgyban részesítette:

Batiz Istvánt, a Csongrád- Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnökét.

Szent György Emlékplakett jutalomban részesült:

Kövecs Mihály, az Alsóvárosi Polgárőr Egyesület tagja.

Emlékérem jutalomban részesült:

Pintér Gábor, az Újszegedi Polgárőr Egyesület tagja, Czirbus Imre, a Nagyéri Polgárőr Egyesület elnöke, Lázár Jánosnak, a Dóci Polgárőr Egyesület elnökének, Krisztin Gábornak a Ruzsai Polgárőr Egyesület elnökének.

Batiz István, tárgyjutalom átadásával köszönte meg Tóth Zoltánné, leköszönő gazdasági alelnök, 1999 óta végzett munkáját.

Hírszerkesztő: Horváth S. András

Fotó: Magyari Béla