Tisztújító közgyűlés volt Mórahalmon

2020.03.13

Tisztségviselő választó közgyűlést tartottak a Mórahalmi Polgárőrségnél március 12-én, csütörtökön a városháza tanácstermében.

A közgyűlést megtisztelte jelenlétével Csányi László Mórahalom Város alpolgármestere, Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Dr. Révész Szabolcs r. alezredes a Szegedi Határrendészeti kirendeltség vezetője, Dobó Attila r. százados a Mórahalmi Rendőrőrs vezetője, Németh Attila a Mórahalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka.

Sárközi László az egyesület elnöke tájékoztatta a vendégeket, hogy a közgyűlés egyhangú szavazás alapján elfogadta a napirendi pontokat. Ennek értelmében, az egyesület elnökének újraválasztása, egyesületi tisztségviselők választása, illetve az alapszabály módosításra került végrehajtásra.

Csányi László alpolgármester úr, aki polgárőr tag is, a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a szavazás eredményét. A Polgárőr Egyesület taglétszáma 44 fő, ebből 32 fő szavazásra jogosult jelent meg, ennek értelmében a közgyűlés határozatképes volt. Sárközi Lászlót az egyesület jelenlegi elnökét a közgyűlés 32 igen szavazattal további 4 évre megbízta az elnöki feladatok ellátására, Battancs Erikát és Szögi Antalt a közgyűlés 32 igen szavazattal elnökségi tagnak választotta meg 4 évre.

A törvényi előírásoknak megfelelően az alapszabály módosítására tett javaslatokat a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

A társszervek képviseletében megjelent meghívottak elismerték a polgárőrség munkáját. Továbbá elmondták, hogy a polgárőrségre az elmúlt időben mindig lehetett számítani és ezt a szoros együttműködést szeretnék folytatni a jövőben is.

Batiz István megyei elnök úr köszöntötte az újraválasztott elnököt és az elnökségi tagokat. Ezután elismerő oklevelet és tárgyjutalmat adott át az egyesületnek a 2019. évben végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként.

A közgyűlést állófogadás zárta,- mondta el Sárközi László elnök

Fotó: polgárőrség

Hírszerkesztő: Magyari Béla