Tisztújító közgyűlést tartottak a Domaszéki polgárőrök

2020.08.02

Augusztus másodikán tartották tisztújító és beszámoló közgyűlésüket a Domaszéki Polgárőr Egyesület tagjai a székhelyükön.

A rendezvényt megtisztelte részvételével Magyari Béla a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke, sajtóreferens és Sziráki Krisztián Domaszék Nagyközség polgármestere.

Pap Istvánné, az egyesület elnöke, köszöntötte a jelenlévőket és megnyitotta a közgyűlést. Beszámolója elején ismertette az egyesület taglétszámával kapcsolatos információkat, majd elmondta, hogy e létszámmal látták el a közterületi járőrszolgálataikat. A 2019-es évben 2489 órában láttak el szolgálatot önállóan és a rendőrséggel együttműködve, a polgárőr gépkocsival több, mint 4000 km-t tettek meg. Pénzügyi beszámolójában elmondta, hogy a rendelkezésre álló pénzt az önkormányzattól és a megyei szövetségtől kapták, amivel határidőre elszámoltak.

Az elnök elmondta még, hogy a környező településeken működő polgárőr egyesületekkel kiváló kapcsolatot ápolnak, kölcsönösen segítik egymás munkáját.

Ezután az elnök és a vezetőség lemondott a funkciójáról, megköszönte a tagság bizalmát.

Ezt követte az alapszabály és szervezeti és működési szabályzat módosítása a melyet a tagság egyhangúan elfogadott.

Ezután következett a tisztújítás: Varga Pál eddigi elnökhelyettest a tagság elnökké választotta egyhangúan. Elnökhelyettes lett Jánkné Balog Piroska és titkár Bakó Lajos lett.

Magyari Béla, tiszteletbelielnök, elismerően szólt az egyesület előző évi munkájáról s megköszönte a munkájukat. Az új vezetésnek gratulált és kérte őket, hogy jövőben a tagság fiatalítását tűzzék ki célul.

Sziráki Krisztián, a település polgármestere, hozzászólásában megköszönte az egyesület tagjainak áldozatos munkáját, mely nagyban hozzájárul község élhetőségéhez. A polgármester kiemelte a lakossággal való kiváló kapcsolattartást, megköszönte Papné Valikának az eddigi munkáját. Gratulált az újonnan megválasztott vezetőségnek jó munkát kívánt.

Fotó és Hírszerkesztő: Magyari Béla